27
MAKALE
(YOKSIS)
74
BİLDİRİ
(YOKSIS)
9
KİTAP
(YOKSIS)
8
PROJE
(YOKSIS)
168
ATIF
(YOKSIS)
98
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
499
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
12
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
16
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
126.9
MAKALE
(TESV)
69
BİLDİRİ
(TESV)
124.2
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 275 makalenin 27 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.71
Birimine ait 345 bildirinin 74 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.41
Birimine ait 118 kitap 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.88

Makaleler

Makale Adı : Examination of the Effects of Changes in Nutritional Habits and Diets Applied During the Covid-19 Pandemic
Yazar Bilgisi : Koçi Esma Nur, ÖZPINAR HAYDAR, OĞUR SEDA, GÖZ BÜŞRA, BAYSAL GÜLAY
Dergi Adı : International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bitlis İl Merkezinde Bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlarda Kalan Kız Öğrencilerin Abdominal Obezite Prevalansı
Yazar Bilgisi : Oruç Esmanur, AKSOY KENDİLCİ ESMA, OĞUR SEDA, Ballıkaya Bahar
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Antimicrobial Activities of Natural Honeys and Royal Jellys on Some Pathogenic Bacteria
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, Dayan Yusuf
Dergi Adı : Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Pathogenic Bacteria Load and Safety of Retail Marine Fish
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Brazilian Journal of Biology
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Microbiological Quality and Safety of Some Dried Spices Obtained from Markets, Spice Shops and Homes
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Brazilian Archives of Biology and Technology
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bitlis İli Merkez İlçesindeki Ekmek Fırınlarının Hijyenik Durumu ve Yönetmeliğe Uygunluğu
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, GÜLTEKİN MEHMET SABİT
Dergi Adı : .Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, DURUK Merve
Dergi Adı : Food and Health
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Gıdayla İlişkili COVID-19 Riskiyle Mücadelede Etkili Gıda Güvenliği Uygulamaları, Gıda İşletmelerinin ve Gıda Çalışanlarının Rolü
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bitlis’teki Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Investigation of Obesity Tendency of University Students with Bioelectric Impedance Body Analyzer
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,SELEN HALİME,OĞUR SEDA
Dergi Adı : NATURENGS MTU Journal of Engineering and Natural Sciences, Malatya Turgut Ozal University
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Microbiological and chemical quality of different types of salted pearl mullet (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : JOURNAL OF FOOD SAFETY
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Proximate composition and sensory evaluation of salted pearl mullet (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) produced using different methods
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Food Science and Technology
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Bitlis Devlet Hastanesinde 2010-2016 Yılları Arasında Görülen Gıda Zehirlenmesi Vakalarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İstanbul’un Bazı Semtlerinde Yaşayan Bireylerin Gıda Güvenliği ve Hijyen Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Knowledge and Attitudes of Health Personnel on Palliative Care: Sample of Bitlis Province
Yazar Bilgisi : YILDIZER FARUK,OĞUR SEDA
Dergi Adı : Journal of Current Researches on Health Sector
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, AKSOY AZİZ, YILMAZ ZÜLKÜF
Dergi Adı : Journal of Food and Health Science
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The Role of Parents in the Attainment of Water or Liquid Consumption Behavior in Children
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,TOPRAK SONGÜL,KIZILKANAT KISMET,MİRİOĞLU YASEMİN,KALDIK BERNA
Dergi Adı : The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Su Ürünleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,SELEN HALİME
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Bitlis İli'ndeki Obez Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Obeziteye ve Çocuklarına Yaklaşımı
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,AKSOY KENDİLCİ ESMA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Su ürünleri kalitesinin değerlendirilmesinde koku algılama sensörlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Journal of Food and Health Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : The physicochemical properties of edible protein films
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Italian Journal of Food Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza Eğiliminin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,GÜNGÖR ŞEYDA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Bitlis İlinde Rutin Olarak Diyaliz Ünitesine Bağlanan Diyaliz Hastalarının Sıkıntı Durumlarının Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Evaluation of Amino Acid Changes and Crumb Hardness of Enriched Bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) Flesh in Turkey
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Dergi Adı : Journal of Food and Nutrition Research
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Effect of edible coating on the quality of smoked fish
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Italian Journal of Food Science
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Combined Effects of Protein Based Edible Film Coatings and Vacuum Packaging on the Quality of Fresh Sea bass Fillets
Yazar Bilgisi : ERKAN ÖZDEN NURAY,DURSUN SEDA,ULUSOY ŞAFAK,AKÇAY SELİN,YEŞİLTAŞ MURAT
Dergi Adı : Fleischwirtschaft International
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Doğal Biyopolimer Bazlı Biyobozunur Nanokompozit Filmler ve Su Ürünlerindeki Uygulamaları
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY,YEŞİLTAŞ MURAT
Dergi Adı : Journal of FisheriesSciences.com
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Yenilebilir Protein Filmler ve Su Ürünlerinde Kullanımı
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Journal of FisheriesSciences.com
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Kadife Balığı (Tinca tinca L. 1758) Etiyle Zenginleştirmenin Hamurun Reolojik Özellikleri ve Ekmeğin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,YAPAR AYDIN,ÇELİK İLYAS
Dergi Adı : Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Su Ürünlerinde Kalitenin Korunmasında Yeni Tekniklerin Uygulanması
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Gıda Teknolojisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Güvenli ve Kaliteli Su Ürünleri Üretiminde Uygulanan Son Teknolojiler-1
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Dünya Gıda Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Güvenli ve Kaliteli Su Ürünleri Üretiminde Uygulanan Son Teknolojiler-2
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Dergi Adı : Dünya Gıda Dergisi
Yayın Tarihi : 2009

Bildiriler

Bildiri Adı : Monitoring the Efficiency of Treatment Methods in the Presence of Microplastics of Water and Pearl Mullet on Some Coasts of Lake Van
Etkinlik Adı : PRIORITY Training School – Recent Trends in Microplastic Research
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, ERKAN ÖZDEN NURAY
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi>Gıda Güvenliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2023
Basım Tarihi : 22.05.2023
Bildiri Adı : Bitlis’teki Gıda Üreten İşletmelerin Hijyenik Kalitesi
Etkinlik Adı : 2nd International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Tali Harun, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 26.02.2023
Bildiri Adı : Öğrencilerin ve Akademisyenlerin Helal Gıda Tüketim Bilinci
Etkinlik Adı : 2nd International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Koçi Esmanur, OĞUR SEDA, Tali Harun
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 26.02.2023
Bildiri Adı : Covid-19 Geçirmiş Bireylerin Metabolik Sendrom Risk Düzeyleri İle Beslenme Düzenleri Arasindaki İlişki
Etkinlik Adı : 2nd International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, Taşkin Bilge, Yaşar Sevda, Özcan Zehra
Alan Bilgisi : Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 26.02.2023
Bildiri Adı : Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Alışkanlıkları ve Malnütrisyon Riski
Etkinlik Adı : 2nd International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, Durmuş Yusuf, Alanmış Ramazan
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 26.02.2023
Bildiri Adı : Sağlık Personellerinde Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Eğilimi
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, ÇAM YAKUP ENES, Acar Perihan
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.06.2022
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Tüketicilerin Gıda Güvenliği Uygulamalarındaki Ve Beslenme Düzenlerindeki Değişim
Etkinlik Adı : 1st International Conference On Pandemic And Global Effects Interdisciplinary Studies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TUNÇ DİLAN, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.08.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.08.2022
Basım Tarihi : 30.08.2022
Bildiri Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencilerinin Ve Personellerinin Koronavirüs (Covıd-19) Pandemisi Sürecindeki Beslenme Alışkanlıkları Ve Gıda Güvenliği Uygulamaları
Etkinlik Adı : 1st International Conference On Pandemic And Global Effects Interdisciplinary Studies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.08.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.08.2022
Basım Tarihi : 30.08.2022
Bildiri Adı : Covid-19’un Gıda Satın Alma, Yeme Davranışı Ve Gıda Güvenliği Algısı Üzerine Etkisi
Etkinlik Adı : 1st International Conference On Pandemic And Global Effects Interdisciplinary Studies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : PİLAVCI YUSUF, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.08.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.08.2022
Basım Tarihi : 30.08.2022
Bildiri Adı : Arı Ürünlerinin Apiterapide Kullanımını Sağlayan Özellikleri
Etkinlik Adı : Ege 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Neşe Çağdaş, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.02.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.02.2022
Basım Tarihi : 27.02.2022
Bildiri Adı : Bitlis ve Ağrı'dan Elde Edilen Propolis ve Polenlerin Antikandidal Aktivitesi
Etkinlik Adı : Ege 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Neşe Çağdaş, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.02.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2022
Basım Tarihi : 27.02.2022
Bildiri Adı : Aktarlarda ve Marketlerde Tüketime Sunulan Bazı Bitki Çaylarının Mikrobiyal Kalitesi
Etkinlik Adı : International Graduate Studies Congress (IGSCONG’21)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İDİKURT SEDANUR, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.06.2021
Basım Tarihi : 21.06.2021
Bildiri Adı : Farklı Yerlerden Temin Edilen Bazı Baharatların Mikrobiyal Kalitesi
Etkinlik Adı : International Gobeklitepe Applied Sciences Congress-III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.10.2021
Basım Tarihi : 10.10.2021
Bildiri Adı : Bitlis İlindeki Farklı Tedarikçilerden Temin Edilen Deniz Balıklarının Mikrobiyal Kalitesi
Etkinlik Adı : International Gobeklitepe Applied Sciences Congress-III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.10.2021
Basım Tarihi : 08.10.2021
Bildiri Adı : Antioxidant Activity Values of Bitlis Herby Cheeses
Etkinlik Adı : MAS 15th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DURUK Merve, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2021
Basım Tarihi : 15.09.2021
Bildiri Adı : Histamine and Aflatoksin M1 Contents of Bitlis Herby Cheeses
Etkinlik Adı : MAS 15th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DURUK Merve, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.2021
Basım Tarihi : 15.09.2021
Bildiri Adı : Nutrient Composition of Grasshoppers as an Alternative Protein Source
Etkinlik Adı : 6th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜLDAMLA Ayşe Nilüfer, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 18.07.2021
Bildiri Adı : Evaluation of Public Perception about Consumption of Grasshoppers as Food
Etkinlik Adı : 6th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜLDAMLA Ayşe Nilüfer, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 18.07.2021
Bildiri Adı : Some Microbial Parameters of Bitlis Herby Cheeses
Etkinlik Adı : 6th International Gap Mathematics-Engineering-Science and Health Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DURUK Merve, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 07.07.2021
Bildiri Adı : Sensorial and Textural Properties of Bitlis Herby Cheeses
Etkinlik Adı : 6th International Gap Mathematics-Engineering-Science and Health Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DURUK MERVE, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 07.07.2021
Bildiri Adı : Evaluation of Some Physical Properties of Herbal Teas Sold in Herb Shops and Markets
Etkinlik Adı : 4th International Gap Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İDİKURT SEDANUR, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 05.07.2021
Bildiri Adı : Microbial Hazards in Frequently Consumed Herbal Teas
Etkinlik Adı : 4th International Gap Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : İDİKURT SEDANUR, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Teknolojileri>Gıda Bilimi>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 05.07.2021
Bildiri Adı : Bitlis Merkez’deki Ekmek Fırınlarının Genel, Teknolojik ve Hijyenik Durumları ile Fırınlarda Çalışan Personelin Sosyo-Ekonomik Durumu
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,GÜLTEKİN MEHMET SABİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.04.2020
Basım Tarihi : 05.04.2020
Bildiri Adı : Bitlis Otlu Peynirlerinin Besinsel ve Kimyasal Bileşimi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası GAP, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,DURUK MERVE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.04.2020
Basım Tarihi : 05.04.2020
Bildiri Adı : Covid-19’da Etkin Beslenme ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Besin Maddeleri
Etkinlik Adı : International Conference on COVID-19
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,PİLAVCI YUSUF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2020
Basım Tarihi : 24.06.2020
Bildiri Adı : Covid-19 Pandemisinden Korunmada Gıda Güvenliğinin Önemi
Etkinlik Adı : International Conference on COVID-19
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,Durmaz Bekmezci Hülya,HAYTA ŞÜKRÜ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2020
Basım Tarihi : 24.06.2020
Bildiri Adı : Bitlis yöresine ait polen ve propolislerin bazı patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktiviteleri
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DAYAN YUSUF, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : İki farklı okulda eğitim gören okul öncesi dönemdeki (4-6 yaş) çocukların antropometrik ölçümleri ve Z-skor değerleri
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ZEYBEK RAHMETE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : Diyet lifi kaynakları, sağlık üzerindeki yararlı ve olumsuz etkileri
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2019
Basım Tarihi : 13.05.2019
Bildiri Adı : Hatay huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi’nde yaşayan yaşlıların genel sağlık ve malnutrisyon risk durumu
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ASLAN MEHMET SAİD
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2019
Basım Tarihi : 13.05.2019
Bildiri Adı : Diyet polikliniğine başvuran bireylerin zayıflamak amacıyla daha önceden uyguladıkları popüler diyetler ve yöntemler
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ODACI ŞEYMANUR
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2019
Basım Tarihi : 13.05.2019
Bildiri Adı : Genel cerrahi polikliniğine başvuran hastaların diyet lifi hakkındaki bilgi düzeyi
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ATAŞ EMİNE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : Diyet lifi çeşitleri, teknolojik özellikleri ve gıdalardaki kullanım alanları
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : Hatay huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi’nde yaşayan yaşlıların beslenme durumu ve fiziksel aktivite düzeyi
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ASLAN MEHMET SAİD
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : Antinutrientler, antinutrisyonel faktörler: Sağlık faydaları ve olumsuz etkileri
Etkinlik Adı : Eregli International Technology ve Academic Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.03.2019
Basım Tarihi : 15.03.2019
Bildiri Adı : Prevalence of Obesity in Some Preschool Children Educated in the Central District of Bitlis
Etkinlik Adı : International Congress on Mathematic Engineering and Natural Sciences-III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, Dayan Yusuf
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : Bitlis Yöresine Ait Bal ve Bitlis-Ağrı Yöresine Ait Arı Sütlerinin Bazı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antimikrobiyal Aktiviteleri
Etkinlik Adı : International Congress on Mathematic Engineering and Natural Sciences-III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Dayan Yusuf, OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : Bitlis Eren Üniversitesine Bağlı Yemekhane ve Kantinlerdeki Ortam Havasının Mikrobiyal Yükü
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : Bitlis İl Merkezindeki İlkokul Öğrencilerinin Obezite Prevalansı
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF,TAŞ GÜLSÜM,YILDIRIM ABDULKADİR
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.04.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : Bitlis İl Merkezinde Bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Kız Öğrencilerin Abdominal Obezite Prevalansının Saptanması
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ESMANUR ORUÇ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.04.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : Nutritional Composition and Sensory Properties of Salted Pearl Mullet (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Consumed in Bitlis, Turkey
Etkinlik Adı : International Congress on Engineering and Life Science
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2018
Basım Tarihi : 29.04.2018
Bildiri Adı : Bitlis İlinde Tüketilen Tuzlanmış İnci Kefallerinin (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi
Etkinlik Adı : Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.07.2018
Basım Tarihi : 15.07.2018
Bildiri Adı : BAHARAT KAYNAKLI KONTAMİNASYON VE MİKROBİYALTEHLİKELER
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ATEŞ ŞEVDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLI PATOJEN TEHLİKESİ
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : ADİLCEVAZ YEŞİL CEVİZ REÇELİ VE OLASI SAĞLIK FAYDALARI
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : BİTLİS İLİNDEKİ EV HANIMLARININ BAHARATLARI KULLANMA,SATIN ALMA VE SAKLAMA TERCİHLERİ
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,İDİKURT SEDANUR
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : APİTERAPİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR KANITLAR
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : ANTİKANSEROJEN BİYOAKTİF ALG BİLEŞENLERİ
Etkinlik Adı : THE V. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING NATURAL HEALTH SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.11.2018
Basım Tarihi : 15.12.2018
Bildiri Adı : SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLI NUTRASÖTİKLER
Etkinlik Adı : THE V. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING NATURAL HEALTH SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.11.2018
Basım Tarihi : 15.12.2018
Bildiri Adı : Adilcevaz Ekşi Karadut Reçeli ve Olası Sağlık Faydaları
Etkinlik Adı : Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA, YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 15.09.2018
Bildiri Adı : EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ SU VEYA SIVI TÜKETİMİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Etkinlik Adı : 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,MİROĞLU YASEMİN,TOPRAK SONGÜL,KALDIK BERNA,KIZILKANAT KISMET
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.02.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.02.2017
Basım Tarihi : 28.02.2017
Bildiri Adı : İnci Kefali ile Zenginleştirilmiş Ekmek
Etkinlik Adı : Harran I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,Dayan Yusuf
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 12.05.2017
Bildiri Adı : Makroalg Katkılı Sazan Keki
Etkinlik Adı : Harran I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,Dayan Yusuf
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 12.05.2017
Bildiri Adı : Kurum Mutfaklarında Çalışan Aşçıların Gıda Güvenliği Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi: Bitlis İl Merkezi Örneği
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,ÖZGÜN GÜLBİN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 17.07.2017
Bildiri Adı : Bitlis Devlet Hastanesi’nde Görülen Gıda Zehirlenmeleri Vakalarıyla İlgili İstatistiksel Verilerin İncelenmesi
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 17.07.2017
Bildiri Adı : İnci Kefali ile Zenginleştirilmiş Ekmek-2
Etkinlik Adı : V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 01.06.2017
Bildiri Adı : Bitlis İlindeki Sağlık Kuruluşlarında Görevli Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILDIZER ÖMER FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 17.07.2017
Bildiri Adı : Antioksidan Balık Bulyon
Etkinlik Adı : V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2017
Basım Tarihi : 01.06.2017
Bildiri Adı : Lisans Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AYKAL SEVGİ,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 17.07.2017
Bildiri Adı : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF,AYKAL SAVAŞ,KOÇ BURAK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 17.07.2017
Bildiri Adı : Consciousness Level and Knowledge Level of Consumers in Bitlis City about Food Poisoning
Etkinlik Adı : International Engineering, Science and Education Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.12.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.12.2016
Basım Tarihi : 05.12.2016
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
Etkinlik Adı : Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2015
Basım Tarihi : 31.05.2015
Bildiri Adı : İstanbul un Bazı Merkezi Semtlerinde Yaşayan Bireylerin Gıda Güvenliği Ve Gıda Hijyeni Konularındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
Etkinlik Adı : Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERKAN ÖZDEN NURAY,OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2015
Basım Tarihi : 31.05.2015
Bildiri Adı : Bitliste ki Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni Konularındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları
Etkinlik Adı : Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,YILMAZ ZÜLKÜF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2015
Basım Tarihi : 31.05.2015
Bildiri Adı : Kurutulmuş Alglerin Besinsel Değeri ve Gıda Olarak Kullanımı
Etkinlik Adı : Pamukkale Gıda Sempozyumu III-Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.05.2015
Basım Tarihi : 31.05.2015
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik Ölçümler Aracılığıyla Obeziteye Yatkınlıklarının Belirlenmesi
Etkinlik Adı : I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,SELEN HALİME
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.02.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.02.2015
Basım Tarihi : 28.02.2015
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Bulunma Riskinin Saptanması
Etkinlik Adı : 4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu-Anoreksiyadan Obeziteye Yeme Bozuklukları
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,HALİME SELEN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.04.2015
Basım Tarihi : 30.04.2015
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nevroza Eğiliminin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Sempozyumu-Anoreksiyadan Obeziteye Yeme Bozuklukları
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,GÜNGÖR ŞEYDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.04.2015
Basım Tarihi : 30.04.2015
Bildiri Adı : Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ailelerin Yaklaşımı
Etkinlik Adı : 4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu-Anoreksiyadan Obeziteye Yeme Bozuklukları
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,AKSOY KENDİLCİ ESMA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.04.2015
Basım Tarihi : 30.04.2015
Bildiri Adı : Su Ürünleri Kalitesinin Değerlendirilmesinde Koku Alma Sensörlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaları
Etkinlik Adı : DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 5. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.06.2014
Basım Tarihi : 31.07.2014
Bildiri Adı : Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi
Etkinlik Adı : 13. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EZGİ HUMAÇ,EMİNE ONUR,DEMİR ESRA,DURSUN OĞUR SEDA,ÖNEN CİHAN,AKSOY AZİZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Mesleki Eğitim Uygulaması Yapan Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Staj Fayda Durumları
Etkinlik Adı : 13. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SEYDİ KARABULUT,ALİ TÜREME,PINAR AĞAÇ,KAYA HAVVA,ÖNEN CİHAN,DURSUN OĞUR SEDA,ARGUN MUSTAFA ŞAMİL,AKSOY AZİZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Şanlıurfa Sınırındaki Akçakale Suriyeli Mültecilerin Kamp Koşullarında Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 13. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZ MAHMUT,ALİ TÜREME,SEYDİ KARABULUT,PINAR AĞAÇ,GÜLİZAR AÇAR,ÖNEN CİHAN,ARGUN MUSTAFA ŞAMİL,DURSUN OĞUR SEDA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Effect of Different Protein Based Edible Coating Films on Quality and Shelf life of Refrigerated Sea Bass Dicentrarchus labrax
Etkinlik Adı : International Conference of Agricultural Engineering CIGR-AgEng
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERKAN ÖZDEN NURAY,DURSUN SEDA,ULUSOY ŞAFAK,AKÇAY SELİN,YEŞİLTAŞ MURAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.07.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.07.2012
Basım Tarihi : 31.07.2012
Bildiri Adı : Doğal Biyopolimer Bazlı Nanokompozit Filmler ve Su Ürünlerindeki Uygulamalar
Etkinlik Adı : XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY,YEŞİLTAŞ MURAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.07.2009
Basım Tarihi : 31.07.2009

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : İklim Değişikliği ve Sağlık-Çevre Adaleti ve Gıda Güvencesi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OĞUR SEDA, ÇAM YAKUP ENES
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Gıda Güvenliğinin ve Gıda Güvencesinin Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlara Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Afet ve Acil Durumlarda Beslenme Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OĞUR SEDA, ÇAM YAKUP ENES
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Afet ve Acil Durumlar ile Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği İlişkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Afet ve Acil Durumlarda Beslenme Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OĞUR SEDA, ÇAM YAKUP ENES
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Afet ve Acil Durumlarda Su, Sanitasyon ve Hijyen
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kronik Hastalıklarda Beslenme ve Etkin Diyet Modelleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : OĞUR SEDA, Akyol Büşra Nur
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : İksad Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Covid-19 Küresel Salgınının Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yansımaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OĞUR SEDA,HAYTA ŞÜKRÜ,Durmaz Bekmezci Hülya
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : TASAV
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid-19 Salgını Sürecinde Gıda Güvenliği Riskleri ve Önlemleri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Biyosensörler ve Su Ürünleri Kaynaklı Bakteriyel Patojenlerin Tespitindeki Etkinliği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : OĞUR SEDA,ÇAM YAKUP ENES
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DAYAN YUSUF,OĞUR SEDA
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : GECE AKADEMİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bitlis Yöresine ait Polen ve Propolislerin Bazı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antimikrobiyal Aktiviteleri (Chapter 9)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİ GELİŞMELER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OĞUR SEDA,AYKAL SAVAŞ,KOÇ BURAK
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlığının Beslenme Alışkanlıkları Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Yenilebilir Protein Filmlerin Dumanlanmış Balıkların Kalitesine Etkisi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : OĞUR SEDA
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
Yayın Evi : Türkiye Alim Kitapları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : Manda Sütündeki Kazein Proteinin Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 20.09.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Ergenlik Çağındaki Lise Öğrencilerinin Tükettiği Atıştırmalık Ürünlerin İçindeki Gıda Katkı Maddelerinin Mevzuata Uygunluk, Gıda Güvenliği ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi
Başlama Tarihi : 20.03.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Danışman
Proje Adı : Farklı Besi Uygulamasının Manda Etinden Üretilen Sucuk ve Marine Etin Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisi
Başlama Tarihi : 04.01.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : COVID-19 Geçirmiş Bireylerin Metabolik Sendrom Risk Düzeyleri ile Beslenme Düzenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 16.05.2022
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Danışman
Proje Adı : Bitlis Otlu Peynirlerinin Teknolojik Özellikler ve Gıda Güvenliği Yönünden Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 18.02.2020
Bitiş Tarihi : 15.03.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis ili Merkez İlçesindeki Ekmek Fırınlarının Hijyenik Durumu, Yönetmeliklere Uygunluğu ve Fırınlarda Üretilen Ekmek Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Kalitesi
Başlama Tarihi : 07.01.2020
Bitiş Tarihi : 25.11.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis Yöresine Ait Bal, Propolis, Arı Sütü ve Polenlerin Bazı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antimikrobiyel Aktiviteleri
Başlama Tarihi : 01.04.2017
Bitiş Tarihi : 30.08.2017
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Danışman
Proje Adı : Tüketime Sunulan Tuzlanmış İnci Kefallerinin (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi
Başlama Tarihi : 27.02.2017
Bitiş Tarihi : 22.11.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Ekmek Zenginleştirmede Protein Kaynağı Olarak Balık Etinin Kullanımı
Başlama Tarihi : 25.06.2005
Bitiş Tarihi : 15.06.2006
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Antimikrobiyal Katkılı Yenilebilir Protein Filmlerin Dumanlanmış Balıkta Kalite ve Dayanım Ömrüne Etkisi
Başlama Tarihi : 24.11.2009
Bitiş Tarihi : 31.01.2013
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Dumanlanmış Balıkların Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Yenilebilir Protein Film Kaplamanın Etkisi
Başlama Tarihi : 08.05.2009
Bitiş Tarihi : 11.06.2012
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1998 - 2002

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2003 - 2006

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Ekmek zenginleştirmede protein kaynağı olarak balık etinin kullanımı

Doktora

2007 - 2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İŞLEME TEKNOLOJİSİ (DR)/

Tez Adı: Dumanlanmış balıkların kalite ve raf ömrü üzerine yenilebilir protein film kaplamanın etkisi

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2012 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ