çalıştı 1
Bitlis İli Merkez İlçesindeki Ekmek Fırınlarının Hijyenik Durumu ve Yönetmeliğe Uygunluğu

Bitlis İli Merkez İlçesindeki Ekmek Fırınlarının Hijyenik Durumu ve Yönetmeliğe Uygunluğu

8188772
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Bitlis İli Merkez İlçesindeki Ekmek Fırınlarının Hijyenik Durumu ve Yönetmeliğe Uygunluğu
OĞUR SEDA, GÜLTEKİN MEHMET SABİT
.Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
Türkçe
11
2022
41
187
201
2148-2683
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi
6911382
2023-01-16 15:18:02
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/72892/1180150