Evaluation of Amino Acid Changes and Crumb Hardness of Enriched Bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) Flesh in Turkey

1285631
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Evaluation of Amino Acid Changes and Crumb Hardness of Enriched Bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) Flesh in Turkey
OĞUR SEDA
Journal of Food and Nutrition Research
İngilizce
12
2014
2
12
985
992
2333-1119
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi>amino acid,bread,crumb hardness,enrichment,tench
738895
2022-10-30 10:10:37
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.12691/jfnr-2-12-20