Yenilebilir Protein Filmler ve Su Ürünlerinde Kullanımı

263457
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Yenilebilir Protein Filmler ve Su Ürünlerinde Kullanımı
DURSUN SEDA,ERKAN ÖZDEN NURAY
Journal of FisheriesSciences.com
Türkçe
1
2009
3
4
352
373
1307-234X
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi>yenilebilir filmler,biyobozunur filmler,protein filmleri,su ürünleri,balık
742776
2022-10-26 21:48:06
Derleme Makale
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/108361/