çalıştı 1
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları Bitlis Eren Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları Bitlis Eren Üniversitesi Örneği

2660765
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
OĞUR SEDA,AKSOY AZİZ,SELEN HALİME
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2016
5
1
14
26
2147-3188
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi>yeme davranışı bozukluğu,yatkınlık,yeme tutumu,YTT-40,üniversite öğrencileri
1533667
2022-10-26 21:35:58
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/24347/258058