18
MAKALE
(YOKSIS)
7
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
5
PROJE
(YOKSIS)
11
ATIF
(YOKSIS)
26
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
419
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
11
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
13
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
53.4
MAKALE
(TESV)
5.4
BİLDİRİ
(TESV)
6
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 42 makalenin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6
Birimine ait 41 bildirinin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.86
Birimine ait 7 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1

Makaleler

Makale Adı : Evaluation of Some Quality Characteristics of Fermented Kangal (Coil) Sucuks Produced by Butchers with Traditional Methods in terms of Compliance with Standards
Yazar Bilgisi : HALLAÇ BÜLENT, SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Kocatepe Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bitlis Eren Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Gıda Hijyeni ve Kişisel Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Yazar Bilgisi : Erbudak Ronay, SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : The Effect of Zivzik Pomegranate Juice on the Physico-chemical and Sensorial Properties of Kefir Produced by Conventional Method
Yazar Bilgisi : HALLAÇ BÜLENT, SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Presence and Prevalence of Listeria Species in the Inci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811)
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN, SAĞUN EMRULLAH
Dergi Adı : Van Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tatvan’da Tüketime Sunulan Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN, İŞLEYİCİ ÖZGÜR, SAĞUN EMRULLAH, EKİCİ KAMİL, BAŞAT DERELİ DİLARA, SANCAK YAKUP CAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN, BAŞAT DERELİ DİLARA
Dergi Adı : Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Geleneksel Olarak Üretilen Bitlis Tulum Peyniri ve Bazı Kimyasal Kalite Özellikleri
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,TUNCAY RABİA MEHTAP,SANCAK YAKUP CAN
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Microbiological Quality of Packaged and Unpackaged Ice Cream Sold in Van Province
Yazar Bilgisi : İŞLEYİCİ ÖZGÜR,SANCAK HAKAN,TUNCAY RABİA MEHTAP
Dergi Adı : Van Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Determination of Afltoxin M1 Levels in Unpackaged Sold Raw Cow s Milk
Yazar Bilgisi : İŞLEYİCİ ÖZGÜR,SANCAK YAKUP CAN,SANCAK HAKAN,MERCAN YÜCEL UFUK
Dergi Adı : Van Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Oxidant antioxidant status of herbs Allium vineale and Chaerophyllum macropodum used for manufacture of Van herby cheese
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,AYGÜN OSMAN,SANCAK HAKAN,ÇELİK HAKİM
Dergi Adı : International Journal of Scientific and Technological Research
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Presence of Escherichia coli O157 and O157 H7 in raw milk and Van herby cheese
Yazar Bilgisi : SANCAK YAKUP CAN,SANCAK HAKAN,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : The microbiological quality of grilled meats kebabs and salads consumed in Sanliurfa restaurants
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,AYGÜN OSMAN,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : International Journal of Scientific and Technological Research
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Gıda teknolojisinde ışınlamanın yeri ve önemi
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Harran Üniv Vet Fak Derg
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Dondurulmuş olarak Muhafaza Edilen İnci Kefali nde Chalcalburnus tarichi Pallas 1811 Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : EKİCİ KAMİL,SAĞUN EMRULLAH,SANCAK YAKUP CAN,SANCAK HAKAN,YÖRÜK İBRAHİM HAKKI,İŞLEYİCİ ÖZGÜR
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Chemical Compositions and Mineral Contents of Herbs Added to Dairy Products in East Anatolia Region of Turkey
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,KILIÇEL FEVZİ,TARAKÇI ZEKAİ,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Reviews in Analytical Chemistry
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese
Yazar Bilgisi : KILIÇEL FEVZİ,TARAKÇI ZEKAİ,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Reviews in Analytical Chemistry
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Effects of Fat Content on Survival of Listeria monocytogenes in Yogurt Fermentation and Storage
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,SAĞUN EMRULLAH,TARAKÇI ZEKAİ,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Indian Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : The fate of two Listeria monocytogenes serotypes in cig kofte at different storage temperatures
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,SAĞUN EMRULLAH,SANCAK HAKAN,SAĞDIÇ OSMAN
Dergi Adı : Meat Science
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Effect of Ripening Time on Mineral Contents of Herby Cheese
Yazar Bilgisi : DURMAZ HİSAMETTİN,TARAKÇI ZEKAİ,SAĞUN EMRULLAH,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Journal of Animal and Veterinary Advances
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi
Yazar Bilgisi : SAĞUN EMRULLAH,TARAKÇI ZEKAİ,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri
Yazar Bilgisi : TARAKÇI ZEKAİ,KÜÇÜKÖNER ERDOĞAN,SANCAK HAKAN,EKİCİ KAMİL
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Otlu Peynir Üretiminde Kullanılan Otların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri
Yazar Bilgisi : SAĞUN EMRULLAH,DURMAZ HİSAMETTİN,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Otlu Peynirlerin Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri
Yazar Bilgisi : TARAKÇI ZEKAİ,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN,KILIÇEL FEVZİ
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : Influence of Brine Concentration on Chemical Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese
Yazar Bilgisi : TARAKÇI ZEKAİ,DURMAZ HİSAMETTİN,SAĞUN EMRULLAH,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Indian Veterinary Journal
Yayın Tarihi : 2005
Makale Adı : The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese
Yazar Bilgisi : TARAKÇI ZEKAİ,SAĞUN EMRULLAH,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Pakistan Journal of Nutrition
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri
Yazar Bilgisi : KILIÇEL FEVZİ,TARAKÇI ZEKAİ,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2004
Makale Adı : Van da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : SAĞUN EMRULLAH,SANCAK HAKAN,DURMAZ HİSAMETTİN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2001
Makale Adı : Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel Kimyasal Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : SANCAK YAKUP CAN,KAYAARDI SEMRA,SAĞUN EMRULLAH,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,SANCAK HAKAN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 1996
Makale Adı : Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kimyasal Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,SANCAK YAKUP CAN
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 1995
Makale Adı : Van Gölünün Mikrobiyolojik Kirliliği ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : BOYNUKARA BANUR,SANCAK YAKUP CAN,BAYDAŞ BURHANETTİN,SANCAK HAKAN,BERKTAŞ MUSTAFA
Dergi Adı : Veterinarium
Yayın Tarihi : 1995

Bildiriler

Bildiri Adı : MILK CONSUMPTION HABITS AND AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS
Etkinlik Adı : First International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN, BAŞAT DERELİ DİLARA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : SİİRT’TE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN FERMENTE SUCUKLARIN HİJYENİK KALİTESİ
Etkinlik Adı : First International Rahva Technical and Social Researches Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : HALLAÇ BÜLENT, SANCAK HAKAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : Chemical and Microbiological Properties of Bitlis Tulum CheeseTraditionally Produced and Presented in Market
Etkinlik Adı : I. International Agricultural Science Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,TUNCAY RABİA MEHTAP,SANCAK YAKUP CAN
Alan Bilgisi : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2018
Basım Tarihi : 12.05.2018
Bildiri Adı : LOADING DENSITY CALCULATIONS IN SLAUGHTER ANIMALS TRANSPORTATION BY DIFFERENT MODES
Etkinlik Adı : IETS 1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,ONUR KAHRAMAN,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,SANCAK YAKUP CAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Deniz ve Gemi Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 03.05.2018
Bildiri Adı : KASAPLIK HAYVANLARIN NAKLİNDE KULLANILAN RAMPALARIN ÖZELLİKLERİ
Etkinlik Adı : UMTEB 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,ONUR KAHRAMAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Deniz ve Gemi Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 16.07.2018
Bildiri Adı : NAKLEDİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN YÜKLEME/TAHLİYE İŞLEMLERİNDE GÖREVLİ PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN HAYVAN REFAHI ÜZERİNE ETKİLERİ
Etkinlik Adı : UMTEB 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences June 21-22, 2018 Gaziantep - TURKEY
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ONUR KAHRAMAN,SANCAK HAKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Deniz ve Gemi Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 16.07.2018
Bildiri Adı : Chemical compositions and mineral contents of regional and global herbs added to dairy products in East Anatolia region of Turkey
Etkinlik Adı : The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus"
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,KILIÇEL FEVZİ,TARAKÇI ZEKAİ,DURMAZ HİSAMETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.10.2015
Basım Tarihi : 23.10.2015

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Some Novel Applications In The Food Industry
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : HALLAÇ BÜLENT, SANCAK HAKAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Yayın Evi : Serüven Publishing
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : GENERAL PROPERTIES OF SESAME (SESAMUM INDICUM L.) AND ITS USAGE OPPORTUNITIES IN THE FOOD INDUSTRY
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023

Projeler

Proje Adı : TATVAN'DA TÜKETİME SUNULAN TAVUK DÖNER KEBAPLARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Başlama Tarihi : 31.10.2018
Bitiş Tarihi : 31.07.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Siirt'e Özgü Zivzik Narı Suyunun, geleneksel yöntemle üretilen kefir üzerine etkilerinin araştırılması.
Başlama Tarihi : 27.11.2018
Bitiş Tarihi : 26.07.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kurulması
Başlama Tarihi : 02.01.2009
Bitiş Tarihi : 31.12.2010
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Soğukta Muhafaza Edilen Gökkuşağı Alabalığında Oncorchynchus mykiss Walbaum 1792 Muhafaza Süresince Meydana Gelen Kalite Değişimleri
Başlama Tarihi : 01.01.2007
Bitiş Tarihi : 31.12.2010
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Dondurulmuş Olarak ve 4oC de Muhafaza Edilen İnci Kefalinde Chalcalburnus tarichi Pallas 1811 Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 01.01.2007
Bitiş Tarihi : 31.12.2010
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Escherichia coli O157 H7 nin Varlığı
Başlama Tarihi : 30.01.2006
Bitiş Tarihi : 06.05.2008
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : İnci Kefalinde Chalcalburnus tarichi Pallas 1811 Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı
Başlama Tarihi : 01.01.2001
Bitiş Tarihi : 31.12.2004
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kimyasal Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 03.01.1994
Bitiş Tarihi : 29.12.1995
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel Kimyasal Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 03.01.1994
Bitiş Tarihi : 29.12.1995
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1987 - 1992

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

1993 - 1995

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)/

Tez Adı: Van piyasasında tüketime sunulan salamura beyaz peynirlerin mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal niteliklerinin incelenmesi

Doktora

1999 - 2005

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)/

Tez Adı: İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Listeria türlerinin varlığı ve yaygınlığı

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2007 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2006 - 2007

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA TEKNOLOJİSİ PR.

UZMAN

2005 - 2006

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ / BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2000 - 2005

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1993 - 1995

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)