çalıştı 1
Geleneksel Olarak Üretilen Bitlis Tulum Peyniri ve Bazı Kimyasal Kalite Özellikleri

Geleneksel Olarak Üretilen Bitlis Tulum Peyniri ve Bazı Kimyasal Kalite Özellikleri

4606598
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Geleneksel Olarak Üretilen Bitlis Tulum Peyniri ve Bazı Kimyasal Kalite Özellikleri
SANCAK HAKAN,İŞLEYİCİ ÖZGÜR,TUNCAY RABİA MEHTAP,SANCAK YAKUP CAN
BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2018
7
2
380
389
2147-3129
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
3543676
2023-03-13 15:57:26
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/609217