4
MAKALE
(YOKSIS)
30
BİLDİRİ
(YOKSIS)
3
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
25
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
7
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
1
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
18
MAKALE
(TESV)
50
BİLDİRİ
(TESV)
19.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 41 makalenin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.95
Birimine ait 62 bildirinin 30 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.95
Birimine ait 38 kitap 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.81

Makaleler

Makale Adı : VAN-YONCATEPE PALACE EARLY IRON AGE NECROPOLIES / VAN YONCATEPE SARAYI ERKEN DEMİR DEVRİ NEKROPOLÜ
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Dergi Adı : AMİSOS
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Assur mənbələri Şərqi Anadolunun ərken dəmir dövrütayfaları haqqında
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Dergi Adı : XƏBƏRKƏR İctimai və humanitar elmlər seriyası
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : VAN GÖLÜ CƏNUBU VƏ HAKKARİ BÖLGƏSİNİN ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ YAŞAYIŞ YERİ VƏ NEKROPOLLARI
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Dergi Adı : TARİX, İNSAN VƏ CƏMİYYƏT, Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Eski Çağ da Bitlis Bölgesi
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Dergi Adı : TAÇ Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Doğu Anadolu nun İncisi İshak Paşa Sarayı
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Dergi Adı : Turing, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni
Yayın Tarihi : 2010

Bildiriler

Bildiri Adı : Erken Demir Devrinde Aras Havzası: Nahçıvan Bölgesi / The Aras Basin In The Early Iron Age:The Nakhchivan Region
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyomu / The Third International Symposium of Aras Basin
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Obsidyen>Arkeometri>Erken Tunç Çağ
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.03.2021
Basım Tarihi : 24.09.2023
Bildiri Adı : Tarihi Ani Şehri Kaya Resimleri ve Diğer Yapılardaki Hayvan Figürlerine Zoolojik Bir Bakış / A Zoological Look at the Ancient City of Ani City Rock Paintings and Animal Figures in Other Buildings
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyomu / The Third International Symposium of Aras Basın
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ADIZEL ÖZDEMİR, BELLİ OKTAY, BELLİ VEDAT EVREN, AZİZOĞLU ERKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Arkeometri>Erken Tunç Çağ>Obsidyen
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.03.2021
Basım Tarihi : 24.09.2023
Bildiri Adı : Erken Demir Devrinde Ani - Ağrı Dağı Bölgesi’nin En Önemli Savunma Yapısı: Ziyaret Tepe Kalesi - Ani in The Early Iron Age - Ziyaret Tepe Fortress: The Most Important Defence Structure in The Mount Ararat Region
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyomu / The Third International Symposium of Aras Basın
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ OKTAY, BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Arkeometri>Erken Tunç Çağ>Obsidyen
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.03.2021
Basım Tarihi : 24.09.2023
Bildiri Adı : ESKİ ÇAĞ’DA BİTLİS VE AHLAT YÖRESİ - THE REGIONS OF BİTLİS AND AHLAT IN ANTIQUITY
Etkinlik Adı : VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU - THE EIGHT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE BASIN
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Erken Tunç Çağ>Seramik>Kentsel Arkeoloji>Erken Demir Çağı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2021
Basım Tarihi : 29.12.2021
Bildiri Adı : Ağrı Dağı Bölgesi’nde Erken Demir Çağı’nın Karakteristik Özellikleri/The Early Iron Age in the Ağrı Mountain Region Characteristics
Etkinlik Adı : VI. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU - 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MOUNT ARARAT and NOAH'S ARK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Erken Tunç Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Arkeometri>Erken Demir Çağı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2021
Basım Tarihi : 25.12.2021
Bildiri Adı : THE MOUNT ARARAT REGION IN THE EARLY IRON AGE
Etkinlik Adı : V. ULUSLARARASIAĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU - THE FIFTH INTERNATIONALMOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2019
Basım Tarihi : 20.03.2020
Bildiri Adı : ERKEN DEMİR ÇAĞI’NDA AĞRI DAĞI BÖLGESİ - THE MOUNT ARARAT REGION IN THE EARLY IRON AGE
Etkinlik Adı : V. ULUSLARARASIAĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, E-KİTAP - AĞRITHE FIFTH INTERNATIONALMOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK SYMPOSIUM, E-BOOK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2019
Basım Tarihi : 15.03.2020
Bildiri Adı : ERKEN DEMİR ÇAĞI’NDA AĞRI DAĞI BÖLGESİ - THE MOUNT ARARAT REGION IN THE EARLY IRON AGE
Etkinlik Adı : V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU-THE FOURTH INTERNATIONAL MOUNT ARARAT and NOAH’S ARK SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2019
Basım Tarihi : 15.12.2019
Bildiri Adı : Ahmed-i Hani Kent Müzesi (Medrese ve Ev) / Ahmed-i Hani City Museum (Madrasah and House)
Etkinlik Adı : IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU-THE FOURTH INTERNATIONAL MOUNT ARARAT and NOAH’xxS AEK SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2017
Basım Tarihi : 23.09.2018
Bildiri Adı : Nahçıvanın Selçuklu Mimarisinin Doğu Anadolu ile İlişkileri
Etkinlik Adı : Nahçıvan Türk-İslam Abidileri: Tarihte ve Günümüzde
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Genel Türk Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.07.2017
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Ahmed-i Hani Kent Müzesi (Medrese-Ev)
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2017
Basım Tarihi : 18.08.2018
Bildiri Adı : Ahmed-i Hani Kent Müzesi (Medrese ve Ev)
Etkinlik Adı : IV Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyum
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2017
Basım Tarihi : 18.08.2018
Bildiri Adı : Iğdır Ovası’nda Bir Erken Demir Çağı Kalesi: LUHIUNE / An Early Iraon Age Fortress on Iğdır Plain: LUHIUNE
Etkinlik Adı : IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU-THE FOURTH INTERNATIONAL MOUNT ARARAT and NOAH’S ARK SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2017
Basım Tarihi : 23.09.2018
Bildiri Adı : Türk Ermeni İlişkilerinin Geliştirilmesinde Temsili Bir Örnek: Akdamar Kilisesi Restorasyonu
Etkinlik Adı : TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİNBÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ(19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE)ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONTHE EFFECTS OF TURKISH-ARMENIANRELATIONS ON THE REGIONAL POLICIES(FROM 19th CENTURY TO PRESENT DAY)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN,BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.06.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.06.2016
Basım Tarihi : 30.09.2017
Bildiri Adı : Çiçekli Fortress and Tomb Belonging to the Late Bronze and Early Iron Age, Iğdır - Tuzluca
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu-The Second International Symposium of Mound Ararat in Turkish Culture
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.03.2016
Basım Tarihi : 01.07.2018
Bildiri Adı : The Restoration Works of the Cemetery Mosque of Ishak Pasha Palace / İshak Paşa Saray Mezarlığı Mescidi’nin Restorasyon Çalışmaları
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu-The Second International Symposium of Mound Ararat in Turkish Culture
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.03.2016
Basım Tarihi : 01.07.2018
Bildiri Adı : Son Tunç ve Erken Demir Çağı’na Ait Iğdır - Tuzluca Çiçekli Kalesi ve Mezarı
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu-The Second International Symposium of Mound Ararat in Turkish Culture
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.03.2016
Basım Tarihi : 01.07.2018
Bildiri Adı : Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Sürdürülebilirliğinde Kadının Rolü Bitlis Örneği - Woman Role on Sustainability of Traditional Handicraft Products The Bitlis Example
Etkinlik Adı : Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, 13-15 Mart 2015
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.03.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.03.2015
Basım Tarihi : 03.05.2017
Bildiri Adı : Doğu'nun İncisi İshak Paşa Sarayı'nda Gerçekleştirmiş Olduğumuz Restorasyon Çalışmaları - Restoration Work Performed The Pearl of The East İshak Pasha Palace
Etkinlik Adı : Nahçıvan Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Yarını), 11-12 Mayıs 2015
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2015
Basım Tarihi : 15.05.2016
Bildiri Adı : Tarihi Ahlat Kentinde Çevre ve Kültür Etkileşimi
Etkinlik Adı : VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Çevre ve Kültür Sempozyumu, 1-3 Eylül 2015
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2015
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Halk Mimarisini Temsil Eden Yaşayan İnsan Hazinesi Tahsin Kalender - Tahsin Kalender A Living Human Treasure Representing The Folk Architecture
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 2015 - III. International Symposium on Folk Cultere 2015
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN, BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.10.2015
Basım Tarihi : 22.11.2015
Bildiri Adı : Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünün Bölgenin Yöresel El Sanatlarının Gelişimine Katkısı - Contribution of Ahlat Vocational School Handicraft Arts Department to the Development of Local Handicraft Arts of the Area
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-The Third International Ahlat-Eurasia Sympozium on Science, Culture and Art, 22-24 Eylül 2014, Ahlat-Bitlis
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2014
Basım Tarihi : 27.12.2015
Bildiri Adı : Tarihi Akdamar Kilisesi Dış Kabartmalarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Hayvanların Resimleri - The Reliefs Depicting Endangered Animals on the External Walls of the Old Church of the Holy Cross on Akdamar Island
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-The Third International Ahlat-Eurasia Sympozium on Science, Culture and Art, 22-24 Eylül 2014, Ahlat-Bitlis
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ADIZEL ÖZDEMİR,KİZİROĞLU İLHAMİ,BELLİ OKTAY,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2014
Basım Tarihi : 27.12.2015
Bildiri Adı : Hakkari Bölgesi'nin Erken Demir Çağı'ndaki Sorunları
Etkinlik Adı : Tarihte Uluslararası Hakkari Sempozyumu”-International Hakkari Symposium in Hakkari 14-16 Kasım 2014 Hakkari
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.11.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.11.2014
Basım Tarihi : 07.07.2016
Bildiri Adı : I Dünya Savaşı ve Öncesinde İshak Paşa Sarayı nın Ruslar Tarafından Yağmalanması ve Tahrip Edilmesi - Pillage and Destructıon of İshak Pasha Palace By Russıans Durıng Ang Before The World War I
Etkinlik Adı : Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu, 13-15 Ekim 2014, Bitlis
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN,BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2014
Basım Tarihi : 15.10.2017
Bildiri Adı : Hüsrev Paşa Külliyesi Çifte Hamam Kazı Çalışmaları - Hüsrev Pasha Complex Double Bath Excavation Work
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -The Third International Ahlat-Eurasia Sympozium on Science, Culture and Art, 22-24 Eylül 2014, Ahlat-Bitlis
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2014
Basım Tarihi : 27.12.2015
Bildiri Adı : Ani-Ziyaret Tepe Kalesi Erken Çağı Nekropolü / Ani-Ziyaret Hill Fortress Eatly Iron Age Necropolis
Etkinlik Adı : I.Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu-The First International Symposium of Ani-Kars, 14-16 Ağustos 2014, Kafkas Üniversitesi, Kars
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.08.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.08.2014
Basım Tarihi : 20.11.2016
Bildiri Adı : M Ö I Binyılın İlk Yarısında Kars Bölgesi ile Urartu Krallığı Arasındaki Kültürel ve Siyasal İlişkiler
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu – The First International Symposium of Sarıkamış, 03-05 Ocak 2013, Sarıkamış-Kars
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ OKTAY,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.01.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.01.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Tarihi Bitlis Çeşmeleri - Historical Bitlis Fountains
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu – The Second International Ahlat-Eurasia Symposium on Science, Cultere and Art
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.09.2013
Basım Tarihi : 16.10.2014
Bildiri Adı : Van Gölü nün Kuzeyinde Erken Demir Çağı na Ait Kördük Nekropölü - Kördük an Early Iron Age Necropolis North of Lake Van
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu – The Second International Ahlat-Eurasia Symposium on Science, Cultere and Art
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.09.2013
Basım Tarihi : 16.10.2014
Bildiri Adı : Eski Su Değirmenleri
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca-Iğdır Yemekleri Sempozyumu – The Fourth International Symposium on Traditional Culinary Culture of the Eastern Anatolia Region and Tuzluca-Iğdır Cuisine May, 02th-04th 2012 Tuzluca-Iğdır, 02-04 Mayıs 2012, Tuzluca-Iğdır
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Tunç ve Erken Demir Çağı nda Ahlat Yöresi - Ahlat in the Bronze and Early Iron Age
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Ahlat Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, 23-25 Ağustos 2012, Ahlat-Bitlis – The First International Symposium on Culture and Art of the Ahlat – Avrasya, 23-25 August 2012
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.08.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.08.2012
Basım Tarihi : 07.10.2013
Bildiri Adı : Ilıcak Köprüsü Restorasyon Çalışmaları - Ilıcak Bridge Restoration Work
Etkinlik Adı : VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu – The Seventy International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2011
Basım Tarihi : 18.12.2013
Bildiri Adı : Van Gölü nün Kuzeyinde Erken Demir Çağı Nekropolü - Şar Pazar Şar Pazar Early Iron Age Necropolis North of Lake Van
Etkinlik Adı : VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu – The Seventy International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2011
Basım Tarihi : 18.12.2013
Bildiri Adı : İshak Paşa Sarayı Restorasyon Çalışmalarına Toplu Bir Bakış - A General View of the İshak Paşa Palace Restoration
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu -The Second International Symposium of Aras Basin
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.12.2011
Basım Tarihi : 13.12.2012
Bildiri Adı : İshak Paşa Sarayı Restorasyon Çalışmaları - Restoration of İshak Paşa Place
Etkinlik Adı : Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN,SELBESOĞLU AHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2011
Basım Tarihi : 09.12.2012
Bildiri Adı : Erzurum Geleneksel Evlerinde Mutfak ve Tandır Evi - Kitchen and Tandır House of the Traditional Erzurum House
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, The Third International Symposium on Traditional Culinary Culture of the Eastern Anatolia Region and Erzurum Cuisine
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2011
Basım Tarihi : 13.12.2012
Bildiri Adı : HARABA BACAR: A PLUNDERED AND DESTROYED EARLY IRON AGE NECROPOLIS ON THE NORTHERN FOOT OF ALADAĞ / ALADAĞ’IN KUZEY ETEĞİNDE TAHRİP EDİLEN VE YAĞMALANAN ERKEN DEMİR ÇAĞI NEKROPOLÜ: HARABA BACAR
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.07.2010
Basım Tarihi : 01.10.2013
Bildiri Adı : Eski Çağ da Doğu Anadolu Bölgesi nin En Eski ve Özgün Mutfağı Van Yoncatepe Saray Mutfağı - An Old and Unique Kitchen of the Eastern Anatolia The Palace Kitchen in Van Yoncatepe
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu - II. Intertional Traditional Culinary Culture and Cusine of East Anatolian Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ OKTAY,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.11.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2010
Basım Tarihi : 23.12.2012
Bildiri Adı : 2007 Yılı İshak Paşa Sarayı Restorasyon Çalışmaları - Restoration of İshak Paşa Palace 2007
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu - III. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2010
Basım Tarihi : 13.12.2011
Bildiri Adı : Van Edremit Kız Kilisesi Restorasyon Çalışması - Van Edremit Kız Kilisesi Restoration Works
Etkinlik Adı : VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu - VI. International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞAHABETTİN, BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.06.2010
Basım Tarihi : 13.12.2011
Bildiri Adı : Van Yoncatepe Saray Duvarlarında Yapılan Restorasyon Çalışmaları - The Restoration Projects of the Van Yoncatepe Palace Walls
Etkinlik Adı : V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu - V. International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.06.2010
Basım Tarihi : 14.12.2010
Bildiri Adı : Bitlis Bölgesi'nde Geleneksel Olarak Keramikten Üretilen Mutfak Kapları - Traditional Bitlis Pots
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu - I.Intertional Traditional Culinary Culture and Cusine of East Anatolian Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2009
Basım Tarihi : 03.12.2009
Bildiri Adı : Anadolu ve Dünyanın En Eski Ağaç Bastonu ve Urartu Mühürcülük Sanatında Baston Sahneleri
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu -The Fourth International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ OKTAY,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2008
Basım Tarihi : 18.12.2011
Bildiri Adı : The Oldest Wooden Stick in the World and Images of Wooden Sticks in the Urartian Glyptic Art
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu-The Fourth International Symposium of Van Lake Region
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ OKTAY,BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2008
Basım Tarihi : 18.12.2011
Bildiri Adı : İshak Paşa Sarayı nda Bulunan Ağaç Heykellerin Bozulma Nedenleri / The Reasons for the Decay of the Wooden Conseles in Ihsak Pahsa Palece
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu - II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.10.2008
Basım Tarihi : 06.12.2009
Bildiri Adı : İshak Paşa Sarayı nın Ağrı Dağı Turizmi Açısından Önemi / The Importance of the Ihsak Pahsa Palace for Tourism in Mount Ararat
Etkinlik Adı : Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.06.2008
Basım Tarihi : 17.08.2009
Bildiri Adı : Halı ve Kilimlerde Fiziksel Bozulmalar / Reasonsfor Decomposition of Rugs and Kilims
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu - III. International Symposium of Van Lake Region, (6-8 Haziran 2007 Hakkari)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.06.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.06.2007
Basım Tarihi : 28.08.2008
Bildiri Adı : 2005 Yılında Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi nde Yapılan Restorasyon Çalışmaları
Etkinlik Adı : II. Van Gölü Havzası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2006
Basım Tarihi : 12.08.2007
Bildiri Adı : İshak Paşa Sarayı'ndaki Taşların Bozulma Nedenleri / Reasons of Deterioration of Stones in İshak Paşa Palace
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu – I. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, (7-11 Eylül 2005 Doğubayazıt).
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.09.2005
Basım Tarihi : 06.12.2006

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : MOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK RESEARCHES
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YARDİMCİEL AYHAN, BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eski Çağ Tarihi>Eski Anadolu Tarihi>Eski Önasya Tarihi
Yayın Evi : Pasifik Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Kurgans of Iğdır Plain in the Northwest of Ararat Mountain
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : MOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK RESEARCHES
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BELLİ OKTAY, BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eski Çağ Tarihi>Eski Anadolu Tarihi>Eski Önasya Tarihi
Yayın Evi : Pasifik Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Ani in the Early Iron Age-Ziyaret Tepe Fortress: The Most Important Defence Structure in the Mount Ararat Region
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : MOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK RESEARCHES
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BELLİ VEDAT EVREN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eski Çağ Tarihi>Eski Anadolu Tarihi>Eski Önasya Tarihi
Yayın Evi : Pasifik Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Çiçekli Fortress and Tomb Belonging to The Late Bronze and Early Iraon Age, Iğdır-Tuzluca
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : Orta Aras Havzası (Iğdır-Ağrı) Orta ve Son Tunç Çağı Arkeolojik Yüzey Araştırması
Etkinlik Yeri : Doğu Anadolu Bölgesi
Şehir : Iğdır
Etkinlik Düzenleyenler : Yüzey Araştırması Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan YARDIMCIEL
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.08.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2016
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : ABD KIZ KALESİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINDA GÜN IŞIĞINA ÇIKAN ESERLERİN RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Etkinlik Yeri : Nahçıvan/’xxın Şerur Bölgesi
Şehir : Nahçıvan
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli BAHŞELİYEV
Etkinlik Türü : RESTORASYON /Taşınabilir eski eser restorasyonu /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.07.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.07.2014
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Eski Ahlat Şehri Arkeolojik Kazısı
Etkinlik Yeri : Bitlis'in Ahlat İlçesi. Meydan Mezarlığı
Şehir : Bitlis
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai KARAHAN
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.07.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.09.2014
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : ABD KIZ KALESİ ARKEOLOJİK KAZISI
Etkinlik Yeri : Nahçıvan/'ın Şerur Bölgesi
Şehir : Nahçıvan
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli BAHŞELİYEV
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.07.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.07.2014
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Almanya Bochum Üniversitesi destekli Miletos Kazıları
Etkinlik Yeri : Aydın İline bağlı, Didim İlçesi'nde yer alan Akköy yerleşim alanı
Şehir : Aydın
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Wolkmar Von Greve
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.08.2004
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2004
Etkinlik Dili : Almanca
Faaliyet Adı : Van Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih-Arkeoloji Merkezi Laboratuarı-Laboratuar Şefi)
Etkinlik Yeri : Doğu Anadolu Bölgesi, Van İli
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. OKtay BELLİ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.06.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2003
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Almanya Bochum Üniversitesi destekli Miletos Kazıları
Etkinlik Yeri : Aydın İline bağlı, Didim İlçesi'nde yer alan Akköy yerleşim alanı
Şehir : Aydın
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Wolkmar Von Greve
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.09.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2003
Etkinlik Dili : Almanca
Faaliyet Adı : Almanya Bochum Üniversitesi destekli Miletos Kazıları
Etkinlik Yeri : Aydın İline bağlı, Didim İlçesi'nde yer alan Akköy yerleşimalanı
Şehir : Aydın
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Wolkmar Von Greve
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.04.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.05.2003
Etkinlik Dili : Almanca
Faaliyet Adı : Van Yonca Tepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih-Arkeoloji Merkezi Laboratuarı Laboratuar Şefi)
Etkinlik Yeri : Doğu anadolu Bölgesi, Van İli
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. OKtay BELLİ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2002
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.08.2002
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih-Arkeoloji Merkezi Laboratuarı-Laboratuar Şefi)
Etkinlik Yeri : Doğu Anadolu Bölgesi, Van İli
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Oktay BELLİ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.06.2002
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2002
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Moğolistan Bilge Kağan, Tonyukuk ve Köl Tigin Kurtarma Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Etkinlik Yeri : Moğolistan
Şehir : Ulan Batur
Etkinlik Düzenleyenler : Restorasyon ekibinin başkanı; Prof. Dr. Sait BAŞARAN
Etkinlik Türü : RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2001
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.08.2001
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Moğolistan Bilge Kağan, Tonyukuk ve Köl Tigin Kurtarma Kazıları (Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı-TİKA) Uzman Restoratör ve Konservatör
Etkinlik Yeri : Moğolistan
Şehir : Ulan Batur
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2001
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.08.2001
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Yonca Tepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih-Arkeoloji Merkezi Laboratuarı, Uzman Restoratör ve Konservatör)
Etkinlik Yeri : Doğu Anadolu Bölgesi, Van İli
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Oktay BELLİ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2000
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.08.2000
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : Van Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih-Arkeoloji Merkezi Laboratuarında Uzman Restoratör ve Konservatör)
Etkinlik Yeri : Doğu Anadolu Bölgesi, Van İli
Şehir : Van
Etkinlik Düzenleyenler : Kazı Başkanı Prof. Dr. Oktay BELLİ
Etkinlik Türü : ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.06.2000
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2000
Etkinlik Dili : Türkçe

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1998 - 2002

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ/TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2005 - 2009

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Van Hüsrev Paşa Camisi’xxndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri

Doktora

2011 -

Nahçivan Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Nahçıvan Bölümü

Tez Adı: Doğu Anadolu ve Nahçıvan’ın Erken Demir Çağı Kültürü

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ

UZMAN

2011 - 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ