3640797
Uluslararası
Tam metin bildiri
Ahmed-i Hani Kent Müzesi (Medrese ve Ev) / Ahmed-i Hani City Museum (Madrasah and House)
ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU-THE FOURTH INTERNATIONAL MOUNT ARARAT and NOAH’xxS AEK SYMPOSIUM
İngilizce
Yayımlanmış
23.09.2018
Basılı
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık
Sözlü Sunum
20.10.2017
18.10.2017