1709105
Uluslararası
Tam metin bildiri
Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Sürdürülebilirliğinde Kadının Rolü Bitlis Örneği - Woman Role on Sustainability of Traditional Handicraft Products The Bitlis Example
BAŞBAYDAR BELLİ FİLİZ,BELLİ VEDAT EVREN
Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, 13-15 Mart 2015
Türkçe
Yayımlanmış
03.05.2017
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
15.03.2015
13.03.2015