1695595
Uluslararası
Tam metin bildiri
İshak Paşa Sarayı nın Ağrı Dağı Turizmi Açısından Önemi / The Importance of the Ihsak Pahsa Palace for Tourism in Mount Ararat
BELLİ VEDAT EVREN
Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
17.08.2009
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
29.06.2008
28.06.2008