1717039
Uluslararası
Tam metin bildiri
Ani-Ziyaret Tepe Kalesi Erken Çağı Nekropolü / Ani-Ziyaret Hill Fortress Eatly Iron Age Necropolis
BELLİ VEDAT EVREN
I.Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu-The First International Symposium of Ani-Kars, 14-16 Ağustos 2014, Kafkas Üniversitesi, Kars
Türkçe
Yayımlanmış
20.11.2016
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
Sözlü Sunum
16.08.2014
14.08.2014