4386698
Uluslararası
Tam metin bildiri
The Restoration Works of the Cemetery Mosque of Ishak Pasha Palace / İshak Paşa Saray Mezarlığı Mescidi’nin Restorasyon Çalışmaları
ÖZTÜRK ŞAHABETTİN,BELLİ VEDAT EVREN
II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu-The Second International Symposium of Mound Ararat in Turkish Culture
Türkçe
Yayımlanmış
01.07.2018
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
14.03.2016
13.03.2016