VAN GÖLÜ CƏNUBU VƏ HAKKARİ BÖLGƏSİNİN ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ YAŞAYIŞ YERİ VƏ NEKROPOLLARI

4497461
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
VAN GÖLÜ CƏNUBU VƏ HAKKARİ BÖLGƏSİNİN ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ YAŞAYIŞ YERİ VƏ NEKROPOLLARI
BELLİ VEDAT EVREN
TARİX, İNSAN VƏ CƏMİYYƏT, Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal
Türkçe
6
2018
20
71
79
90000000060074
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
3424383
2018-12-13 17:59:23
Özgün Makale