7271086
Uluslararası
Tam metin bildiri
Ağrı Dağı Bölgesi’nde Erken Demir Çağı’nın Karakteristik Özellikleri/The Early Iron Age in the Ağrı Mountain Region Characteristics
BELLİ VEDAT EVREN
VI. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU - 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MOUNT ARARAT and NOAH'S ARK
Türkçe
Yayımlanmış
25.12.2021
Basılı+Elektronik
https://ismana.agri.edu.tr/upload/ismana2021/Ismana2021AbstractBook.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Erken Tunç Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Arkeometri>Erken Demir Çağı
Sözlü Sunum
27.10.2021
26.10.2021