çalıştı 1
VAN-YONCATEPE PALACE EARLY IRON AGE NECROPOLIES / VAN YONCATEPE SARAYI ERKEN DEMİR DEVRİ NEKROPOLÜ

VAN-YONCATEPE PALACE EARLY IRON AGE NECROPOLIES / VAN YONCATEPE SARAYI ERKEN DEMİR DEVRİ NEKROPOLÜ

4533352
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
VAN-YONCATEPE PALACE EARLY IRON AGE NECROPOLIES / VAN YONCATEPE SARAYI ERKEN DEMİR DEVRİ NEKROPOLÜ
BELLİ VEDAT EVREN
AMİSOS
Türkçe
12
2018
3
5
38
55
2587-2222
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
3465059
2019-01-15 10:55:18
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/amisos/issue/41813