7079771
Uluslararası
Tam metin bildiri
Tarihi Ani Şehri Kaya Resimleri ve Diğer Yapılardaki Hayvan Figürlerine Zoolojik Bir Bakış / A Zoological Look at the Ancient City of Ani City Rock Paintings and Animal Figures in Other Buildings
ADIZEL ÖZDEMİR, BELLİ OKTAY, BELLİ VEDAT EVREN, AZİZOĞLU ERKAN
III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyomu / The Third International Symposium of Aras Basın
Türkçe
Yayımlanmış
24.09.2023
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Arkeometri>Erken Tunç Çağ>Obsidyen
Sözlü Sunum
19.03.2021
18.03.2021