Assur mənbələri Şərqi Anadolunun ərken dəmir dövrütayfaları haqqında

4497420
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Assur mənbələri Şərqi Anadolunun ərken dəmir dövrütayfaları haqqında
BELLİ VEDAT EVREN
XƏBƏRKƏR İctimai və humanitar elmlər seriyası
Türkçe
9
2018
1
97
99
2218-4783
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Arkeoloji
3424220
2019-01-14 15:29:58
Özgün Makale