3547634
Uluslararası
Tam metin bildiri
Nahçıvanın Selçuklu Mimarisinin Doğu Anadolu ile İlişkileri
BELLİ VEDAT EVREN
Nahçıvan Türk-İslam Abidileri: Tarihte ve Günümüzde
Türkçe
Yayımlanmamış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Genel Türk Tarihi
Sözlü Sunum
08.07.2017
07.07.2017