7079725
Uluslararası
Tam metin bildiri
Erken Demir Devrinde Aras Havzası: Nahçıvan Bölgesi / The Aras Basin In The Early Iron Age:The Nakhchivan Region
BELLİ VEDAT EVREN
III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyomu / The Third International Symposium of Aras Basin
Türkçe
Yayımlanmış
24.09.2023
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Obsidyen>Arkeometri>Erken Tunç Çağ
Sözlü Sunum
19.03.2021
18.03.2021