15
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
12
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
16
ATIF
(YOKSIS)
29
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
66
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
81.6
MAKALE
(TESV)
29.4
BİLDİRİ
(TESV)
102
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 15 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Türkiye’deki Akademisyenlerde Covid-19 Aşısı Tereddütlerinin Nedenleri: Ülke İmajları, Tarihsel ve Kültürel İlişkiler
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Covid-19 Pandemisi, Yeni Dışlanma Zeminleri ve Sorumluluk Alanları: Türkiye’de Virüsün Yayılışını Engelleme Politikaları ve Toplumsal Bağlam
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : THE CONCEPTS OF STATE AND CIVIL SOCIETY IN ISLAMIC AND MUSLIM SOCIETIES: A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : THE COMMUNICATION TOOLS OF TURKEY\u2019S ARAB TRIBES WITH OTHER ETHNIC GROUPS: MARRIAGE, RELIGION AND MUSIC
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : The Responses of Turkish Islam to COVID-19 Pandemic: Health and Salvation
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Geleneğin Savunusu: Türkiye’de Geleneksel Şark Medreseleri ve Müderrislerinin (Seydaların) Modern Din Eğitimine Eleştirileri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/52528/521215
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Etno-Kültürel Bir Kimlik Olarak Türkiye Arapları: Şego ve Bıdri Aşiretleri Örneğinde Tarih, Aşiret ve Devlet İlişkileri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Geleneksel Otorite ve Liderlik: Dini Aktörler Olarak Seydalarda Dinsel İtibarın İnşa Süreçleri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ,SUĞUR NADİR
Dergi Adı : Mukadime
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Medrese Eğitim Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Eğitimin Konjonktürel Boyutu
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The children and their parents: Changing spatial belongings among migrants’ generations
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Sosyoloji, Doğu Toplumları Ve Modernleşme İdeolojisinin Kuramsal kökleri Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Dergi Adı : TURAN-SAM
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Göçmen Kürt GençlerindeKültürel Değişim Parametreleri:İnegöl Huzur Mahallesinde Saha Çalışmasından İzlenimler
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ,GÜLLÜPINAR FUAT
Dergi Adı : İdeal Kent
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Salgın Hastalıklar, Din ve “Küresel Salgın Kültürü”nün İnşası
Etkinlik Adı : 5th International Conferences on Economics and Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 11.04.2021
Bildiri Adı : Uluslararası Göç Ve Ürettikleri: Göç İle İlgili Kavramsal Muğlaklıklara Çözümleyici Bir Deneme
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SAĞI MUSTAFA,AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 28.12.2019
Bildiri Adı : Osmanlı’ Da Kurumsal Eğitim Sisteminin Bozulması Ve Sosyolojik Boyutları
Etkinlik Adı : Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.12.2019
Basım Tarihi : 02.10.2019
Bildiri Adı : Kutsallığın Transferi: Avrupa’da Dinin Ve Milliyetçiliğin Karşılaşma Süreci Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 28.12.2019
Bildiri Adı : MEVLANA HALID EL-BAĞDADÎ’NIN FELSEFESI VEGÜNÜMÜZ OSMANLI-ŞARK MEDRESELERININDEVAM ETMESINDEKI ROLÜ
Etkinlik Adı : Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2018
Basım Tarihi : 12.05.2018
Bildiri Adı : GELENEKSEL DİNDARLIK VE MODERN SİYASET: DİNİ AKTÖRLER OLARAK SEYDALARDA SİYASALLAŞMA PRATİKLERİ
Etkinlik Adı : Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 29.09.2018
Bildiri Adı : Bir Eğitim Kurumu Olarak Medreselerin Kurumsallaşmasinin ve Bozulmasinin Siyasal Nedenleri Üzerine Bir Analiz
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2017
Basım Tarihi : 28.11.2017
Bildiri Adı : New Consumption Trends Among Muslims in Turkey:Understanding Muslims in Terms of Modern Consumptions
Etkinlik Adı : 1. International Halal Tourism Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.04.2017
Basım Tarihi : 12.07.2017
Bildiri Adı : Religious Education in A Secular State: The Case of Koran Courses in Turkey
Etkinlik Adı : ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 27.04.2017
Bildiri Adı : Sanal Mekan, Gözetim ve İktidar: Facebook Sosyal Paylaşım Ağı Örneği
Etkinlik Adı : 1.International Communication Science Media Studies Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.05.2014
Basım Tarihi : 12.05.2015
Bildiri Adı : GÖÇMEN GENÇLERDE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ İNEGÖL HUZUR MAHALLESİ ÖRNEGİ
Etkinlik Adı : 7.SOSYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.10.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.10.2013
Basım Tarihi : 06.11.2013

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar : Süreçler Olgular
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : NURSOY MUSTAFA, AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Alan Çalışmaları
Yayın Evi : Eğitim yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’nin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sunduğu sosyal hizmetlerin kategorik çözümlenmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Modernleşme Kıskacında Ortadoğu: Tarih-Kültür-Siyaset
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Yayın Evi : FENOMEN YAYINCILIK
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Modernleşme ve İslam: “Batının Dışında” Bir Modernleşme Deneyimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye’de Tek Partili Yıllar (1923-1950) Bir Dönem Panoraması (Tarih-Toplum-Siyaset)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Aile Sosyolojisi
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Aile Kurumu ve Kadın Rolleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAĞI MUSTAFA, AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Göç Sosyolojisi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE’NİN GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERE SUNDUĞU SOSYAL HİZMETLERİN KATEGORİK ÇÖZÜMLEMESİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : AŞİRET: Türkiye’de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Irk ve Etnisite Çalışmaları
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kent, Göçmen Aşiretler ve Aşiret Diasporası Aşiretlerin Kentsel Alan ve Sanal Mekan Pratikleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ, YÜCER HÜR MAHMUT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Sosyal Değişim>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Ekin yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Toplumsal Değişme, Din ve Din Eğitimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : AİLE VE SOSYOLOJİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>AİLE SOSYOLOJİSİ, DİJİTAL HAYAT, EBEVEYNLER
Yayın Evi : EĞİTİM YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TEKNOLOJİ ÇAĞINDA AİLE OLMAK: DİJİTAL AİLELER, DİJİTAL EBEVEYNLİK VE AİLE İÇİ YABANCILAŞMA
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kavramlar ve Kuramlar: Din Bilimleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Emirlikler, Şeyhler, Seydalar ve Kanaat Önderleri: Ardıl Kültürel Kurumlar ve Toplumsal Dönüşüm
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Bitlis: Kent, Kültür ve Toplum
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Yayın Evi : Pınar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kentin Öteki Yüzleri:Bitlis’te Şego ve Bıdri Arap Aşiretleri ÖzelindeKent, Kamusal Alan ve DilinSonraki Kuşağa Aktarımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi Ve Kültürel Yönleri İle Bitlis (I-II. Cilt).
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : bitlis eren üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Raporlar Ekseninde Bitlis Arapları: Tarihsel Sosyolojinin Harmanında Şego VeBıdri Aşiretleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Din, Gelenek ve Modernleşme- TÜRKİYE’DE ŞARK MEDRESELERİ VE SEYDALAR
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : nobel yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLER İNSAN VE TOPLUM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AŞKIN DENİZ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Akademisyen yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Nereden Geldik Biz Buraya? Ulus Devlet ve MilliyetçilikTartışmalarına Antropolojik Bir Yaklaşım
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : AŞİRET Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü
Başlama Tarihi : 01.07.2020
Bitiş Tarihi : 15.05.2021
Proje Türü : Özel Kuruluşlar
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Türkiye’de kültür ve din bağlamında heterodoks İslam pratikleri
Başlama Tarihi : 15.04.2014
Bitiş Tarihi : 25.05.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014 - 2018

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye'de medreseler, seydalık ve meşruiyet arayışları

Yüksek Lisans

2012 - 2014

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Göçmen gençlerde kültürel dönüşüm üzerine sosyolojik bir analiz: İnegöl Huzur Mahallesi örneği

Lisans

2006 - 2010

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012 - 2017

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ