7090511
Uluslararası
Özet bildiri
GELENEKSEL DİNDARLIK VE MODERN SİYASET: DİNİ AKTÖRLER OLARAK SEYDALARDA SİYASALLAŞMA PRATİKLERİ
AŞKIN DENİZ
Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
29.09.2018
Elektronik
https://docplayer.biz.tr/126703400-Kongre-adi-bitlis-uluslararasi-sosyo-ekonomik-arastirmalari-ve-kalkinma-kongresi-tarih-eylul-2018.html
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Sözlü Sunum
27.09.2018