Sosyoloji, Doğu Toplumları Ve Modernleşme İdeolojisinin Kuramsal kökleri Üzerine Bir Değerlendirme

3736398
Uluslararası
Hakemli
ProQuest, Ulrichs WEB, CEEOL
Sosyoloji, Doğu Toplumları Ve Modernleşme İdeolojisinin Kuramsal kökleri Üzerine Bir Değerlendirme
AŞKIN DENİZ
TURAN-SAM
Türkçe
6
2017
9
34
220
226
1308-8041
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
2627882
2017-12-19 13:23:12
Özgün Makale