çalıştı 1
Geleneğin Savunusu: Türkiye’de Geleneksel Şark Medreseleri ve Müderrislerinin (Seydaların) Modern Din Eğitimine Eleştirileri

Geleneğin Savunusu: Türkiye’de Geleneksel Şark Medreseleri ve Müderrislerinin (Seydaların) Modern Din Eğitimine Eleştirileri

6409075
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Geleneğin Savunusu: Türkiye’de Geleneksel Şark Medreseleri ve Müderrislerinin (Seydaların) Modern Din Eğitimine Eleştirileri
AŞKIN DENİZ
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/52528/521215
Türkçe
1
2020
8
1
9
17
2147-7655
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
4821114
2022-01-05 10:20:08
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/52528/521215