çalıştı 1
Afet ve Aile İçi İlişkiler: Covid-19 Pandemisinin Aile İçi Tartışma ve Şiddet Üzerindeki Etkileri

Afet ve Aile İçi İlişkiler: Covid-19 Pandemisinin Aile İçi Tartışma ve Şiddet Üzerindeki Etkileri

7288858
Uluslararası
Hakemli
· Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi) · ASOS (Acedemia Social Science Index) · COSMOS (Cosmos Impact Factor) · CiteFactor · Directory of Research Journals Indexing · ERIH PLUS · ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) · Index Copernicus ( ICI World of Journals) · Infobase Index · International Innovative Journal Impact Factor · ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi) · İdealonline · JIF (The Journals Impact Factor) · ResearchBib (Academic Resource Index) · Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service) · SIS (Scientific Indexing Service) · SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) · Sparc Indexing
Afet ve Aile İçi İlişkiler: Covid-19 Pandemisinin Aile İçi Tartışma ve Şiddet Üzerindeki Etkileri
Güngör Vehbi, AŞKIN DENİZ
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2021
10
1
46
55
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Aile Sosyolojisi>pandemi ve aile içi ilişkiler
5801062
2022-01-04 12:53:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/63345/931160