235764
Ulusal
Tam metin bildiri
GÖÇMEN GENÇLERDE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ İNEGÖL HUZUR MAHALLESİ ÖRNEGİ
AŞKIN DENİZ
7.SOSYOLOJİ KONGRESİ
Türkçe
Yayımlanmış
06.11.2013
Basılı+Elektronik
http://www.sosyolojikongresi.org/ekitap/cilt_1.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Sözlü Sunum
05.10.2013
02.10.2013