çalıştı 1
Etno-Kültürel Bir Kimlik Olarak Türkiye Arapları: Şego ve Bıdri Aşiretleri Örneğinde Tarih, Aşiret ve Devlet İlişkileri

Etno-Kültürel Bir Kimlik Olarak Türkiye Arapları: Şego ve Bıdri Aşiretleri Örneğinde Tarih, Aşiret ve Devlet İlişkileri

6864984
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Etno-Kültürel Bir Kimlik Olarak Türkiye Arapları: Şego ve Bıdri Aşiretleri Örneğinde Tarih, Aşiret ve Devlet İlişkileri
AŞKIN DENİZ
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
İngilizce
12
2020
37
2
263
275
2630-5976
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
5247211
2021-05-31 11:23:14
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/59130/620559