THE CONCEPTS OF STATE AND CIVIL SOCIETY IN ISLAMIC AND MUSLIM SOCIETIES: A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS

7089874
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
THE CONCEPTS OF STATE AND CIVIL SOCIETY IN ISLAMIC AND MUSLIM SOCIETIES: A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS
AŞKIN DENİZ
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
İngilizce
1
2021
9
26
385
401
2147-2610
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi>Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
5552477
2022-01-04 12:54:11
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.895757