Covid-19 Pandemisi Döneminde Akademisyenlerin Online/Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Öğrencilerin Görünmezliği Ve Kişisel Veriler Sorunu

7288869
Uluslararası
Hakemli
· Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi) · ASOS (Acedemia Social Science Index) · COSMOS (Cosmos Impact Factor) · CiteFactor · Directory of Research Journals Indexing · ERIH PLUS · ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) · Index Copernicus ( ICI World of Journals) · Infobase Index · International Innovative Journal Impact Factor · ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi) · İdealonline · JIF (The Journals Impact Factor) · ResearchBib (Academic Resource Index) · Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service) · SIS (Scientific Indexing Service) · SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) · Sparc Indexing
Covid-19 Pandemisi Döneminde Akademisyenlerin Online/Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Öğrencilerin Görünmezliği Ve Kişisel Veriler Sorunu
AŞKIN DENİZ
Turkish Studies-Educational Sciences
Türkçe
6
2021
16
3
1351
1365
2667-5609
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Eğitim Sosyolojisi>Pandemi ve Eğitim
5801075
2022-01-04 12:53:38
Özgün Makale
https://turkishstudies.net/education?mod=tammetin&makaleadi=&key=50582