çalıştı 1
The Responses of Turkish Islam to COVID-19 Pandemic: Health and Salvation

The Responses of Turkish Islam to COVID-19 Pandemic: Health and Salvation

7288848
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
The Responses of Turkish Islam to COVID-19 Pandemic: Health and Salvation
AŞKIN DENİZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce
9
2021
46
339
349
2667-4750
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>din sosyolojisi
5801052
2022-01-04 12:53:58
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/65485/922658