çalıştı 1
Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme

Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme

5216686
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme
AŞKIN DENİZ
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Türkçe
2019
36
79
88
1308-2922
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
4016608
2020-12-31 12:59:10
Özgün Makale
http://dergipark.org.tr/doi/10.30794/pausbed.458994