THE COMMUNICATION TOOLS OF TURKEY\u2019S ARAB TRIBES WITH OTHER ETHNIC GROUPS: MARRIAGE, RELIGION AND MUSIC

7089895
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
THE COMMUNICATION TOOLS OF TURKEY\u2019S ARAB TRIBES WITH OTHER ETHNIC GROUPS: MARRIAGE, RELIGION AND MUSIC
AŞKIN DENİZ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
İngilizce
1
2021
24
2
1
23
2148-9947
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Irk ve Etnisite Çalışmaları>Kültür Sosyolojisi
5552504
2022-01-04 12:54:03
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.18490/sosars.927172