9
MAKALE
(YOKSIS)
29
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
36.7
MAKALE
(TESV)
37.8
BİLDİRİ
(TESV)
37.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 29 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : SAĞLIK HARCAMALARI VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 ALT BÖLGELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, ÇAKMAK EROL
Dergi Adı : Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES: COMPARATIVE EXAMPLE OF ASEAN AND BRICS COUNTRIES
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL, AYDIN BUKET
Dergi Adı : Romanian Journal of Economic Forecasting
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : DÖVİZ KURU VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI GEÇİŞKENLİĞİ: BİST100 VE ALT ENDEKSLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yazar Bilgisi : İMAMOĞLU İLYAS KAYS, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : The Effect of Stock Market and Banking Sector Developments on Energy Consumption in BRICS: Evidence from Panel Vector Autoregressive Analysis
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : EKONOMSKI PREGLED
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries
Yazar Bilgisi : KARABULUT KEREM, AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : Eurasian Economists Association
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KÜRESEL KRİZLERİN GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, İMAMOĞLU İLYAS KAYS
Dergi Adı : Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : BESNİLİ MEMİŞ OLCAY, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH NEXUS: PANEL CAUSALITY METHOD FOR MIKTA COUNTRIES
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : Journal of Business Innovation and Governance
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : The Effects of Trade Wars on World Welfare
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL, ALPAĞUT SERHAT, AYDIN BUKET
Dergi Adı : INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, ALPAĞUT SERHAT, POLAT İBRAHİM HALİL, LÖGÜN ANIL
Dergi Adı : JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUND TESTING APPROACH
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Dynamic Relationships between Oil Price, Inflation and Economic Growth: A VARMA, GARCH-in-mean, asymmetric BEKK Model for Turkey
Yazar Bilgisi : BOZMA GÜRKAN, Akdağ Murat, AYDIN RAHMAN
Dergi Adı : Economics Bulletin
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyümeve Enerji Tüketimi İlişkisi
Yazar Bilgisi : BOZMA GÜRKAN,AYDIN RAHMAN,KOLÇAK MENŞURE
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018

Bildiriler

Bildiri Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA ÜRETİMİ İLİŞKİSİ: ORTA GELİRE SAHİP 102 ÜLKE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : VII. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Çevre Ekonomisi,Gıda Üretimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.03.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.03.2024
Basım Tarihi : 29.03.2024
Bildiri Adı : Sağlık Turizmi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Etkinlik Adı : 7th International Conference on Medical & Health Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, İMAMOĞLU İLYAS KAYS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Sağlık Turizmi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.07.2023
Basım Tarihi : 30.07.2023
Bildiri Adı : VISTA ÜLKELERİ VE MSCI ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK YAKLAŞIMI
Etkinlik Adı : 4TH INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat>Ekonometri ,Yükselen Piyasalar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.07.2023
Basım Tarihi : 24.07.2023
Bildiri Adı : Vergı̇ Gelı̇rlerı̇, Kamu Harcamaları ve Ekonomı̇k Büyüme Arasındakı̇ İlı̇şkı̇: Türkı̇ye Örneğı̇
Etkinlik Adı : CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>İktisat Politikaları>Maliye Politikası>Zaman Serileri Analizi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.08.2023
Basım Tarihi : 20.09.2023
Bildiri Adı : EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ENERGY CONSUMPTION: PANEL DATA ANALYSIS
Etkinlik Adı : EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans>Enerji Ekonomisi>Ekonometri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.12.2023
Basım Tarihi : 29.12.2023
Bildiri Adı : THE IMPACT OF GLOBAL UNCERTAINTY ON INFLATION IN THE TURKISH ECONOMY
Etkinlik Adı : 5TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>İktisat Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.10.2023
Basım Tarihi : 30.11.2023
Bildiri Adı : Endüstri 4.0’ın İhracat Üzerine Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
Etkinlik Adı : International Azerbaijan Academic Research Congres
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2022
Basım Tarihi : 28.06.2022
Bildiri Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC HEALTH EXPENDITURES AND INFLATION DURING THE PANDEMIC PERIOD
Etkinlik Adı : 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası>Büyüme>Sağlık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.09.2022
Basım Tarihi : 22.10.2022
Bildiri Adı : The Relationship between Stock Returns and Trading Volume: Linear and Nonlinear Causality Analysis
Etkinlik Adı : International Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, GÖKÇE NAZLI, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat>Finansal Piyasalar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2022
Basım Tarihi : 27.05.2022
Bildiri Adı : THE EFFECT OF EXTERNAL SAVINGS ON DOMESTIC SAVINGS IN TURKEY
Etkinlik Adı : 5. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme ve Kalkınma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.11.2022
Basım Tarihi : 22.12.2022
Bildiri Adı : Ekonomı̇k Belı̇rsı̇zlı̇kler ve İstı̇hdam İlı̇şkı̇sı̇: Türkı̇ye Üzerı̇ne Bı̇r İnceleme
Etkinlik Adı : 15. UBAK
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>İktisat Politikaları>İstihdam
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.12.2022
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : Finansal Krizler, Gelir Eşitsizliği ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Etkinlik Adı : 15. UBAK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, ALPAĞUT SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>İktisat Politikaları>İstihdam>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.12.2022
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : The Relationship Between Military Expenditure and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis on OECD Countries
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası İstanbul Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Askeri Harcamalar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.2022
Basım Tarihi : 12.10.2022
Bildiri Adı : The Relationship Between Tourism Revenues and Exchange Rate: The Example of Turkey
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası İstanbul Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, ALPAĞUT SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Turizm Gelirleri,Döviz Kuru
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.09.2022
Basım Tarihi : 12.10.2022
Bildiri Adı : THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH INSURANCE SECTOR WITH MACRO-ECONOMIC VARIABLE
Etkinlik Adı : 9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>Ticari Açıklık,Sigortacılık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.07.2023
Basım Tarihi : 22.07.2022
Bildiri Adı : A RESEARCH ON PUBLIC EXPENDITURES DURING THE PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF TURKEY
Etkinlik Adı : 9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, ALPAĞUT SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Kamu Maliyesi,Döviz Kuru,Pandemi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.07.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.07.2023
Basım Tarihi : 22.07.2022
Bildiri Adı : Bölgesel İktisat Kapsamında Pozitif Dışsallığın İhracat Üzerine Etkisi: Seçilmiş Düzey 2 Bölgeleri
Etkinlik Adı : 3. International Anatolian Secientific Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bölgesel Çalışmalar>Bölgesel İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.12.2022
Basım Tarihi : 27.01.2023
Bildiri Adı : Bölgesel Bağlamda Sektörel Gelişim ve Dışsallık İlişkisi
Etkinlik Adı : EGE 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bölgesel Çalışmalar>Bölgesel İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.01.2023
Bildiri Adı : THE EFFECT OF TOURISM REVENUES ON THE ECONOMY DURING AND AFTER THE PANDEMIC PERIOD: A COMPARİSON ON TURKEY
Etkinlik Adı : 1 ST INTERNATIONAL AZERBAIJAN ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKÇE NAZLI, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Sağlık Ekonomisi ,Büyüme ve Kalkınma
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 22.06.2022
Bildiri Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN SAVINGS AND FINANCIAL DEVELOPMENT
Etkinlik Adı : 6TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat>Büyüme,Tasarruf
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.12.2022
Bildiri Adı : THE RELATIONSHIP OF NEGATIVE EXTERNALITY AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TÜRKİYE
Etkinlik Adı : 3. International Anatolian Congress on Scientific Researh
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, AYDIN BUKET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : THE EFFECT OF FOOD AND ENERGY PRICES ON INFLATION: THE CASE OF TURKEY
Etkinlik Adı : 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARABULUT KEREM, AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2022
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : Health Spending, Economic Performance and Urban Agglomeration Interaction: The South African Study
Etkinlik Adı : II. International Marmara Scientific Research And Innovation Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL, GÖKÇE NAZLI
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro>Sağlık Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2022
Basım Tarihi : 27.05.2022
Bildiri Adı : The Relationship Between Renewable Energy and Economic Growth: The Case of Turkey
Etkinlik Adı : II. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKÇE NAZLI, AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2022
Basım Tarihi : 27.05.2022
Bildiri Adı : Relationship Between Health Expenditures and Income: Selected OECD Countries
Etkinlik Adı : V. International New York Academic Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN, KARABULUT KEREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro>Gelir ,Sağlık Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2022
Basım Tarihi : 23.05.2022
Bildiri Adı : The Relationship of Health Expenditures Co2 Emissions: The Example of Turkey
Etkinlik Adı : International Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi - Makro>Sağlık Harcamaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2022
Basım Tarihi : 27.05.2022
Bildiri Adı : A Research on Health and Education Expenditures: The Case of Azerbaijan
Etkinlik Adı : International Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Kalkınma İktisadı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.04.2022
Basım Tarihi : 27.05.2022
Bildiri Adı : Relationship Between Human Capital Migration: A Study on the Economies of Selected Countries
Etkinlik Adı : Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KARABULUT KEREM, AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Bölgesel İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.09.2022
Basım Tarihi : 22.11.2022
Bildiri Adı : The Effect of The Covid-19 Pandemic on Financial Markets
Etkinlik Adı : V. International New York Academic Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2022
Basım Tarihi : 23.05.2022
Bildiri Adı : Investigation of Volatility in Oil Prices During the Pandemic Period
Etkinlik Adı : 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL, KARABULUT KEREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası>Uluslararası Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2021
Basım Tarihi : 06.11.2021
Bildiri Adı : Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörler: TR72 Bölgesi Örneği
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, AYDIN BUKET, LÖGÜN ANIL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Para Politikası>Maliye Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2021
Basım Tarihi : 03.05.2021
Bildiri Adı : Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: TR72 Bölgesi Üzerine Panel Analizi
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL, AYDIN BUKET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Sağlık Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.04.2021
Basım Tarihi : 03.05.2021
Bildiri Adı : The Effects of Macroeconomic Indicators on Industrial Production Index
Etkinlik Adı : 1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN BUKET, GÖKÇE NAZLI, AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi - Makro
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.11.2021
Basım Tarihi : 30.11.2021
Bildiri Adı : MINT Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi
Etkinlik Adı : SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : LÖGÜN ANIL, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Sermaye Piyasaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2021
Basım Tarihi : 18.08.2021
Bildiri Adı : Investigation of Factors Affecting Inflation in the Turkish Economy
Etkinlik Adı : 1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI, LÖGÜN ANIL, AYDIN BUKET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.11.2021
Basım Tarihi : 30.11.2021
Bildiri Adı : Enerji İthalatının TÜFE Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Etkinlik Adı : International World Energy Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Büyüme>Enerji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 27.12.2021
Bildiri Adı : Overall Evaluation on Azerbaijan Economy
Etkinlik Adı : 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN, KARABULUT KEREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi - Makro>Büyüme>Enflasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.10.2021
Basım Tarihi : 06.11.2021
Bildiri Adı : Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,AYDIN RAHMAN,AYDIN BUKET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 25.11.2018

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Ekonomi ve İşletmecilik Gelişim Değişim Dönüşüm
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BESNİLİ MEMİŞ OLCAY, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Yayın Evi : Ekin Basım Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Olağanüstü Dönemlerde Enflasyon Olgusu ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BÜTÇE GELİRLERİ, KAMU HARCAMALARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN OLİVERA-TANZİ VE PATİNKİN ETKİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Ekonomi ve İşletmecilik, Gelişim Değişim Dönüşüm
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN, ÇAKMAK EROL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : SAĞLIK POLİTİKALARININ TARİHİ VE GÜNÜMÜZDE YAŞANAN GELİŞMELER
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖRT ÇIKMAZI: FAİZ, ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE İŞSİZLİK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sağlık Yönetimi, Güncel Konular Üzerine Akademik Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi>Sağlık Ekonomisi
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Son Dönemde Gerçekleşen Sağlık Harcamalarının Yapısı ve Makroekonomik Göstergelerle İlişkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sağlık Yönetimi, Güncel Konular Üzerine Akademik Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN, ALPAĞUT SERHAT
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi>Sağlık Ekonomisi
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye Sağlık Sisteminin Örgütlenmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN, AYDIN BUKET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi - Makro>Büyüme>Büyüme ve Kalkınma
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : YEREL EKONOMİK KALKINMA VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Yerel Ekonomik Kalkınma ve Güncel Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans>Sermaye Piyasaları>Büyüme>Enflasyon
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İktisat Alanında Seçilmiş Konular
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Endüstri 4.0 ve Ekonomik Büyüme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Makro İktisat Teoriler-Politikalar-Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYDIN RAHMAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ödemeler Bilançosu
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2007 - 2011

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Doktora

2016 - 2019

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)/

Tez Adı: Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme ve toplam faktör verimliliği üzerine etkisi: Türkiye'de düzey 2 alt bölgeleri için bir uygulama

Yüksek Lisans

2011 - 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2024 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2022

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ