INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUND TESTING APPROACH

7364971
Uluslararası
Hakemli
index copernicus
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUND TESTING APPROACH
LÖGÜN ANIL, AYDIN RAHMAN
EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
İngilizce
1
2021
8
4
36
44
2651-5261
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Sermaye Piyasaları
5895830
2022-01-06 12:12:41
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.38064/eurssh.221