7910633
Uluslararası
Tam metin bildiri
The Relationship Between Renewable Energy and Economic Growth: The Case of Turkey
GÖKÇE NAZLI, AYDIN RAHMAN, LÖGÜN ANIL
II. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress
Türkçe
Yayımlanmış
27.05.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme
Sözlü Sunum
29.04.2022
27.04.2022