8335027
Uluslararası
Özet bildiri
THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH INSURANCE SECTOR WITH MACRO-ECONOMIC VARIABLE
ALPAĞUT SERHAT, AYDIN RAHMAN
9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRES
İngilizce
Yayımlanmış
22.07.2022
Elektronik
https://www.gapzirvesi.org/_files/ugd/614b1f_b684797e7e814aaaad7cbc840ad03575.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>Ticari Açıklık,Sigortacılık
Sözlü Sunum
03.07.2023
01.07.2022