8335020
Uluslararası
Özet bildiri
Bölgesel Bağlamda Sektörel Gelişim ve Dışsallık İlişkisi
AYDIN RAHMAN
EGE 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
25.01.2023
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bölgesel Çalışmalar>Bölgesel İktisat
Sözlü Sunum
24.12.2022