7909081
Uluslararası
Özet bildiri
Endüstri 4.0’ın İhracat Üzerine Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
International Azerbaijan Academic Research Congres
Türkçe
Yayımlanmış
28.06.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat
Sözlü Sunum
31.05.2022
28.05.2022