7365036
Uluslararası
Tam metin bildiri
Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörler: TR72 Bölgesi Örneği
AYDIN RAHMAN, AYDIN BUKET, LÖGÜN ANIL
5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
03.05.2021
Basılı+Elektronik
https://bcb1cbad-d907-474e-a4a2-adcfde6e37f0.filesusr.com/ugd/614b1f_5a08a937a00f480fbd334c1d1bb1a400.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Para Politikası>Maliye Politikası
Sözlü Sunum
17.04.2021
16.04.2021