Dynamic Relationships between Oil Price, Inflation and Economic Growth: A VARMA, GARCH-in-mean, asymmetric BEKK Model for Turkey

7232198
Uluslararası
Hakemli
ESCI
Dynamic Relationships between Oil Price, Inflation and Economic Growth: A VARMA, GARCH-in-mean, asymmetric BEKK Model for Turkey
BOZMA GÜRKAN, Akdağ Murat, AYDIN RAHMAN
Economics Bulletin
İngilizce
9
2021
41
3
1266
1281
1545-2921
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Konjonktür Dalgalanmaları
5729920
2022-01-04 16:06:09
Özgün Makale
http://www.accessecon.com/includes/CountdownloadPDF.aspx?PaperID=EB-21-00827