Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries

8472319
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries
KARABULUT KEREM, AYDIN BUKET, AYDIN RAHMAN
Eurasian Economists Association
Türkçe
9
2023
2
2
6
12
2822-2482
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Bölgesel İktisat>Büyüme>göç
7267022
2024-01-01 23:08:58
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.36880/j02.2.0118