İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

8323666
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
BESNİLİ MEMİŞ OLCAY, AYDIN RAHMAN
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
Türkçe
4
2023
58
2
1065
1080
2148-1237
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi - Makro
7078834
2024-01-01 22:55:52
Özgün Makale
http://tisej.com//makale_ozet.php?MSID=hAX53z1hU2-YsTu7KS3ISVMsI5s5JsP3H5Fnc5l-AIg%