5
MAKALE
(YOKSIS)
4
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
16
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
24
MAKALE
(TESV)
7.8
BİLDİRİ
(TESV)
13.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Küreselleşme ve İktisadi Büyümenin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz
Yazar Bilgisi : ÇELİK HÜSEYİN, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’de İller Bazında İnsani Gelişim Endeksi Değerlerinin Hesaplanması ve İnsani Gelişim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : MERAL İSA GÜRKAN, YILDIRIM UĞUR, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Politik Ekonomik Kuram
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapalı Çember Teorisinin Test Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2019)
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Dergi Adı : Sosyoekonomi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Enerji tüketiminin iktisadi büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri yöntemiyle incelenmesi
Yazar Bilgisi : BOZKAYA ŞEYMA, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Finansal Yatırım Araç Getirileri ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği (2005-2023)
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Alanya Akademik Bakis
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Covid-19 Sürecinde Koruyucu Sağlık ve Hijyen Ürünlerinin Satışı ve Tüketimi Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Medical Research Reports
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Türkiye’de Karayolu ve Demiryolu Ulaştırma Hizmetleri ile Kalkınma Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ABD’de Göç ve Reel Ücretler Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
Yazar Bilgisi : BOZKAYA ŞEYMA, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Makale Sistemi/Geomes
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Income, Unemployment and Crime in Turkey: An Analysis of Causality
Yazar Bilgisi : KAYA MUHAMMED VEYSEL, AYTEKİN İBRAHİM, YILMAZ SUAT SERHAT
Dergi Adı : Annals of the University Dunarea de Jos of Galati
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, UÇAN OKYAY
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Küresel E-Ticaret ve Türkiye
Yazar Bilgisi : DİKKAYA MEHMET, AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Küreselleşme ve Ekonomik Küreselleşme
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : The Impact of Employment and Inflation on Electronic Expenditures in Türkiye
Etkinlik Adı : ASES VI. International Scientific Research Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>İstihdam>Inflation, employment, electronic expenditure, Türkiye,Time Series Analysis
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.12.2023
Basım Tarihi : 29.12.2023
Bildiri Adı : The Effect of Inflation and Food Production on Household Consumption in Poland
Etkinlik Adı : 30th RSEP International Conference on Economics, Finance and Business
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Gıda Üretimi,Hanehalkı Tüketimi,Polonya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2023
Basım Tarihi : 07.05.2023
Bildiri Adı : Sanayileşme Çocuk Sağlığını Etkiler mi? BRICS-T Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz
Etkinlik Adı : 8 th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, ÇELİK HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>İktisadi Büyüme, Sanayileşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Çocuk Sağlığı, BRICS-T
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.12.2023
Basım Tarihi : 27.12.2023
Bildiri Adı : The Impact of Producer Prices and Electric Energy on Industrial Production in Türkiye.
Etkinlik Adı : 30th RSEP International Conference on Economics, Finance and Business
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2023
Basım Tarihi : 10.05.2023
Bildiri Adı : Investigation of the effects of digital money Bitcoin and Electronic Funds Transfers on electric energy consumption
Etkinlik Adı : 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enerji Ekonomisi>İktisat Politikaları>Para-Banka> Bitcoin, digital, fund, transfer, electricity, consumption
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.02.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.02.2022
Basım Tarihi : 01.03.2022
Bildiri Adı : FİNANSAL YATIRIM ARAÇ GETİRİLERİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ..
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.10.2022
Bildiri Adı : Analyzing the Causality Relationship Between Economic Growth Information and Communication Technologies Energy Consumption and Ecological Footprint: The Case of Türkiye (1975-2018).
Etkinlik Adı : 28th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.11.2022
Basım Tarihi : 03.12.2022

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇELİK HÜSEYİN, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Dışa Açık Makro İktisat>İktisadi Büyüme ,Ticari Açıklık ,Nüfus,Gıda Güvenliği,Panel Veri Ekonometrisi
Yayın Evi : Kalan Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İktisadi Büyüme ve Gıda Güvenliği: Türkiye Örneği
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : ÇEVRE VE EKONOMİSİ (Politika, Yönetim ve Uygulama)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Çevre Ekonomisi>Pozitif ve Negatif Dışsallık,Kamusal Mal ve Hizmetler
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çevresel Kaynakların Yönetiminde Etkinsizlik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Yeşil Ekonomi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BOZKAYA ŞEYMA, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Yeşil Ekonomi: Dünya ve Ülke Gruplarının Karşılaştırılması
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : İktisat ve Finans Yazınında Güncel Eğilimler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Gazi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de İktisadi Büyüme İhracat ve Ekolojik Ayak İzi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments, Volume -1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Peter Lang
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Econometric Analysis of the Relationship Between Economic Growth and Health Services in Türkiye
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Nika Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar: İşsizler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Bölgesel Gelişmeler Işığında Uluslararası Göç ve Türkiye
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : NURSOY MUSTAFA, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de İşsizlik, İstihdam ve Gelirin Uluslararası Göç Üzerindeki Etkilerinin Analizi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Önlisans

2013 - 2015

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ/

Tez Adı:

Doktora

2017 - 2021

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/

Tez Adı: Türkiye ihracatının yoksullaştıran büyüme teorisi açısından analizi: Fındık ve kuru incir örneği

Lisans

2006 - 2011

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

Tez Adı:

Lisans

2015 - 2017

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2012 - 2014

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Petrol krizi sonrasında seçilmiş Dünya ülkelerinin Ortadoğu politikaları: Oyun teorisi uygulaması

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ