çalıştı 1
Türkiye’de Karayolu ve Demiryolu Ulaştırma Hizmetleri ile Kalkınma Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Türkiye’de Karayolu ve Demiryolu Ulaştırma Hizmetleri ile Kalkınma Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

8808082
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus International
Türkiye’de Karayolu ve Demiryolu Ulaştırma Hizmetleri ile Kalkınma Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
AYTEKİN İBRAHİM
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe
4
2022
6
1
17
35
2602-2540
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi>Demiryolu, Kalkınma, Karayolu, Türkiye, Ulaştırma, Zaman serisi
7675571
2024-01-07 09:21:06
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2313498