çalıştı 1
Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme

Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme

8807590
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus ( ICI World of Journals)
Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme
AYTEKİN İBRAHİM, UÇAN OKYAY
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2018
7
2
851
862
2147-5962
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Ticaret Savaşı
7674952
2024-01-07 09:21:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598112