Covid-19 Sürecinde Koruyucu Sağlık ve Hijyen Ürünlerinin Satışı ve Tüketimi Üzerine Bir İnceleme

8816428
Ulusal
Hakemli
Türkiye Atıf Dizini, CideFactor, asos indeks, Google Scholar)
Covid-19 Sürecinde Koruyucu Sağlık ve Hijyen Ürünlerinin Satışı ve Tüketimi Üzerine Bir İnceleme
ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, AYTEKİN İBRAHİM
Medical Research Reports
Türkçe
3
2022
5
1
27
39
2651-4184
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Sağlık Ekonomisi>Covis-19, Maske, Kolonya, Dezenfektan, Sağlık, Hijyen
7685502
2024-01-07 10:56:51
Derleme Makale
http://dx.doi.org/10.55517/mrr.1062587