Türkiye’de İller Bazında İnsani Gelişim Endeksi Değerlerinin Hesaplanması ve İnsani Gelişim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi

8707992
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Türkiye’de İller Bazında İnsani Gelişim Endeksi Değerlerinin Hesaplanması ve İnsani Gelişim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi
MERAL İSA GÜRKAN, YILDIRIM UĞUR, AYTEKİN İBRAHİM
Politik Ekonomik Kuram
Türkçe
12
2023
7
2
412
426
2587-2567
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Gelişme Ekonomisi>İnsani Gelişim Endeksi, Eğitim Endeksi, Sağlık Endeksi, Gelir Endeksi
7554679
2024-01-10 23:03:48
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.30586/pek.1352455