Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapalı Çember Teorisinin Test Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2019)

8499510
Uluslararası
Hakemli
ESCI - Web of Science
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapalı Çember Teorisinin Test Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2019)
AYTEKİN İBRAHİM, KAYA MUHAMMED VEYSEL
Sosyoekonomi
Türkçe
1
2023
31
55
417
437
1305-5577
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Kapalı Çember, Türkiye, Yatırım, Tasarruf, Gelir.
7300336
2024-01-10 22:58:53
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.01.21