Enerji tüketiminin iktisadi büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri yöntemiyle incelenmesi

8499511
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Enerji tüketiminin iktisadi büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri yöntemiyle incelenmesi
BOZKAYA ŞEYMA, AYTEKİN İBRAHİM
Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi
Türkçe
3
2023
13
1
131
143
2149-3871
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Enflasyon>Enerji Ekonomisi>Beşeri ve Fiziki Sermaye
7300337
2024-01-10 22:58:27
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.1124363