Küreselleşme ve İktisadi Büyümenin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz

8384917
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Küreselleşme ve İktisadi Büyümenin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz
ÇELİK HÜSEYİN, AYTEKİN İBRAHİM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
7
2023
2023
57
189
199
1308-2922
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler>Gıda güvenliği, Küreselleşme, Ekonomik büyüme, MIST, Durbin-Hausman.
7157325
2024-01-11 01:05:20
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.1171163